Antigen-test

Vad är ett antigentest?

Antigen test är ett snabbtest för att visa på förekomst av virusantigen i slemhinnan. Svaret kommer inom 15 min från provtagning.  Ett antigentest är inte lika säkert som ett PCR-test men är godkänt av vissa länder för reseintyg (se Utrikesdepartementets hemsida).

Hur säkert är testet?

Tester för Covid-19 ska både vara känsliga, det vill säga reagera för alla med sjukdomen och specifika, det vill säga enbart reagera för de som är sjuka. Mått på hur känsligt och specifikt ett test är kallas för Sensitivitet respektive Specificitet.

  • Sensitivitet = Sannolikheten för positivt testresultat när man har sjukdomen.
  • Specificitet = Sannolikheten för negativt testresultat när man är frisk

Våra antigentest uppvisar en sensitivitet om 97,1%, och en specificitet om 99,6%, vilket innebär att de uppfyller samtliga krav som Folkhälsomyndigheten ställer.

Hur går det till?

En provtagningspinne (bomullspinne) förs in i ena näsborren. Pinnen snurras sedan 5 varv. Samma procedur görs med samma pinne i andra näsborren för att säkerställa att en tillräcklig mängd material samlats från båda näsborrarna. Pinnen förs sedan ner i en vätska som appliceras på en testkassett och denna ger slutligen ett positivt eller negativt svar.

Kassetten avläses och ett medicinskt certifikat skrivet på engelska med signatur av legitimerad läkare skrivs ut och skickas via mejl. OBS! För certifikat krävs passnummer.

PCR-test inkl reseintyg

Det här testet är till för dig som behöver ett internationellt godkänt friskintyg, signerat av läkare. Vänligen observera att vi inte testar personer som uppvisar symtom på sjukdom! Du får svar och intyg digitalt direkt till din mejladress inom 12-36 timmar.

Läs mer

Antikroppstest

Det här testet är till för dig som vill se om du fortfarande bär på antikroppar efter en genomgången Covid-19 infektion. Vänligen observera att vi inte testar personer som uppvisar symtom på sjukdom! Du får ditt provsvar på plats efter ca 15-30 minuter.

Läs mer

Priser

PCR-test inkl. reseintyg 1 400 kr
- Helgtillägg 250 kr
- Expresstillägg 1 000 kr
Antigentest inkl. reseintyg 350 kr
Antikroppstest 380 kr