Antigentest

Vad är ett antigentest?

Antigentest är ett snabbtest för att visa på förekomst av virusantigen i slemhinnan. Svaret kommer inom 15-20 min från provtagning*.  Ett antigen-test är inte lika säkert som ett PCR-test men är godkänt av vissa länder för reseintyg (se Utrikesdepartementets hemsida).

Hur säkert är testet?

Tester för Covid-19 ska både vara känsliga, det vill säga reagera för alla med sjukdomen och specifika, det vill säga enbart reagera för de som är sjuka. Mått på hur känsligt och specifikt ett test är kallas för Sensitivitet respektive Specificitet.

  • Sensitivitet = Sannolikheten för positivt testresultat när man har sjukdomen.
  • Specificitet = Sannolikheten för negativt testresultat när man är frisk

Våra antigen-test uppvisar en sensitivitet om 97,1%, och en specificitet om 99,6%, vilket innebär att de uppfyller samtliga krav som Folkhälsomyndigheten ställer.

Hur går det till?

En provtagningspinne (bomullspinne) förs in i ena näsborren. Pinnen snurras sedan 5 varv. Samma procedur görs med samma pinne i andra näsborren för att säkerställa att en tillräcklig mängd material samlats från båda näsborrarna. Pinnen förs sedan ner i en vätska som appliceras på en testkassett och denna ger slutligen ett positivt eller negativt svar efter ca 15-20 minuter.

Kassetten avläses och ett medicinskt certifikat på engelska med signatur av legitimerad läkare skrivs ut på plats. OBS! För certifikat krävs passnummer/nationell ID-handling (ej körkort om resa utanför Norden!).

Vänligen kom i så pass god tid så att vi hinner med att avläsa provet innan stängning.

* Svaret på testerna kommer digitalt direkt till din mejladress efter ca 15-20 minuter