Antikroppar Covid-19

Vad är ett antikroppstest?

Ett antikroppstest visar på förekomst av antikroppar som tyder på en färsk eller tidigare genomgången infektion.

Det finns två sorters antikroppar; IgM och IgG.

IgM är de antikroppar som bildas av kroppen som ett akutsvar på infektion. IgG-antikroppar är mätbara senare i förloppet och efter genomgången sjukdom. IgM börjar produceras av kroppens immunförsvar redan inom 1 vecka efter insjuknandet, medan det tar ca 10–14 dagar innan IgG antikroppar produceras.

Hur säkert är testet?

Antikroppstester för Covid-19 ska både vara känsliga, det vill säga reagera för alla med antikroppar och specifika, det vill säga enbart reagera för de som har antikroppar. Mått på hur känsligt och specifikt ett test är kallas för Sensitivitet respektive Specificitet.

  • Sensitivitet = Sannolikheten för positivt testresultat när man har antikroppar.
  • Specificitet = Sannolikheten för negativt testresultat när man inte har antikroppar

Våra antikroppstest uppvisar en sensitivitet om 90%, och en specificitet om 98,5%, vilket innebär att de uppfyller de krav som Folkhälsomyndigheten ställer.

Hur går det till?

Först utför man ett kapillärblodprov, vilket innebär att man får ett litet stick i fingret med en skonsam, automatisk nål. Därefter droppar man en exakt mängd av din bloddroppe på en liten ruta på testkassetten, och sedan tillförs en buffertvätska. Bufferten verkar i ca 10 min och sedan kan man läsa av testet.

När resultatet analyserats får du ett medicinskt certifikat på engelska utskrivet med underskrift och verifiering av legitimerad läkare. OBS! Om du ska använda intyget för resa måste du ha med dig de ID-handlingar du ska använda, eftersom ID-numret måste anges på intyget!

Vänligen kom i så pass god tid så att vi hinner med att avläsa provet innan stängning!

PCR-test inkl reseintyg

Det här testet är till för dig som behöver ett internationellt godkänt friskintyg, signerat av läkare. Vänligen observera att vi inte testar personer som uppvisar symtom på sjukdom! Du får svar och intyg digitalt direkt till din mejladress samma dag*.

Antigentest

Det här testet är till för dig som snabbt behöver veta om du har en pågående Covid-19 infektion. Vänligen observera att vi inte testar personer som uppvisar symtom på sjukdom! Du får ditt provsvar på plats efter ca 15-30 minuter.

* Svaret på PCR-testet kommer samma dag vid 22-tiden om man besöker någon av våra mottagningar innan kl 13.30, måndag-lördag. Annars kommer svaret samma tid dagen efter.