Antikroppstest hepatit B

Vad är ett antikroppstest?

Det antikroppstest vi utför avseende hepatit B visar på förekomst av antikroppar som resultat av vaccination, dvs om det skydd man erhållit från sin hepatitvaccination är tillräckligt högt.

Hur går det till?

För att kunna göra ett antikroppstest för hepatit B så måste man ta ett blodprov, vilket innebär att vi tar lite blod från venen i armvecket. Därefter centrifugeras provet och skickas sedan till ett labb för analys.

När resultatet analyserats får du ett medicinskt certifikat på engelska utskrivet med underskrift och verifiering av legitimerad läkare.

OBS! Detta test utförs enbart på vår mottagning på Kungsholmen, måndag – tisdag mellan kl 10-17 samt onsdagar mellan kl 10-12.