Denguefeber

100-400 miljoner smittade per år Sjukdomen finns nu i de flesta tropiska och subtropiska områden, framför allt i och runt städer. Omkring halva jordens befolkning riskerar att smittas. Dengue är en myggburen virussjukdom. Viruset sprids till människor främst via myggarten Aedes aegypti som också sprider sjukdomarna Chikungunya, Gula febern och Zika. Myggorna är främst aktiva…

Stelkramp

En sticka i foten är allt som krävs Stelkrampsbakterien finns i jorden och bildar ett gift som blockerar nerver i ryggmärgen. Det kan orsaka svåra kramper. Kramperna sätts igång av yttre intryck som beröring eller ljud Infektionen börjar oftast i ett litet sår, t ex efter en sticka i foten Folkhälsomyndigheten rekommenderar påfyllning vart 20e år…

Röda hund

En virussjukdom som sprids med utandningsluften Röda hund (rubella) smittar när någon som är sjuk hostar eller nyser så att droppar i utandningsluften sprids. Om gravida smittas kan det leda till svåra fosterskador Man kan inte vaccinera sig när man väl är gravid Det finns ingen behandling som hjälper mot röda hund Boka tid för…

Påssjuka

Ett virus som är mycket smittsamt Det är en så kallad droppsmitta, där viruspartiklarna överförs genom mikroskopiskt små droppar, precis som vid förkylning och influensa. Det finns ingen medicin som botar påssjuka Typiskt för sjukdomen är feber och svullna spottkörtlar under örat Ibland kan man även få hjärnhinneinflammation Boka tid för vaccination Mer om påssjuka…

Polio

Virussjukdom som smittar med avföring och infekterat vatten Polioviruset kan skada ryggmärgen och ibland leda till att man blir förlamad. Sjukdomen är allvarligare ju äldre man är när man smittas Risk för förlamning i andningsmuskler och ben Det finns ingen behandling mot polio. Boka tid för vaccination Mer om polio I Sverige vaccineras alla barn…

Mässling

Ett luftburet och extremt smittsamt virus Mässlingviruset utsöndras med andningsluften och sprids via luften som droppar (aerosol). Mottagliga personer smittas via luftvägarnas eller ögonens slemhinnor. Mässling är den mest smittsamma sjukdom vi känner till Det finns ingen behandling som hjälper mot mässling Dödsfall i mässling förekommer fortfarande, även i Europa Boka tid för vaccination Mer…

Kikhosta

En bakterieorsakad luftvägsinflammation Kikhosta – en av de infektionssjukdomar som brukar kallas barnsjukdomar, även om också vuxna kan få kikhosta. Sjukdomen går över av sig själv En bakterie som inflammerar luftvägarna Spädbarn bör läggas in på sjukhus för övervakning om de blir sjuka Boka tid för vaccination Mer om kikhosta Kikhosta brukar kallas för barnsjukdom,…

Difteri

En bakterie som utsöndrar gift Giftet kan skada många av kroppens organ, till exempel hjärtat och njurarna. Risken att bli smittad är störst i vissa länder i Afrika, i Indien och Indonesien. Smittar enbart mellan människor genom salivkontakt Behandling sker på sjukhus med antibiotika Livshotande sjukdom om man inte får behandling Boka tid för vaccination…

Vattkoppor

Smittar innan man får symtom Vattkoppor, varicella, är en av våra vanligaste sjukdomar. Viruset är mycket smittsamt och sprids i luften när man hostar, nyser och andas Vattkoppor vid förlossning kan överföras direkt till barnet Smittar redan innan man märker att man har blivit sjuk Boka tid för vaccination Mer om vattkoppor Sjukdomen smittar redan…

Tyfoid

Smittar via mat och vatten Relativt vanlig bakteriesjukdom som kan orsaka blodförgiftning. Smittan sprids via vatten eller mat med anledning av dålig handhygien Tyfoidbakterierna kan finnas i avföringen upp till flera månader efter att man har blivit frisk Trots behandling kan man få skador på inre organ Boka tid för vaccination Mer om tyfoid Ofta…