IGRA-test tuberkulos

IGRA-test tuberkulos Vad är ett IGRA-test? Ett IGRA-test visar på förekomst av antikroppar som tyder på en tidigare genomgången infektion. Det finns två sorters antikroppar; IgM och IgG. IgM är de antikroppar som bildas av kroppen som ett akutsvar på infektion. IgG-antikroppar är mätbara senare i förloppet och efter genomgången sjukdom. IgM börjar produceras av…

Antikroppstest hepatit B

Antikroppstest hepatit B Vad är ett antikroppstest? Det antikroppstest vi utför avseende hepatit B visar på förekomst av antikroppar som resultat av vaccination, dvs om det skydd man erhållit från sin hepatitvaccination är tillräckligt högt. Hur går det till? För att kunna göra ett antikroppstest för hepatit B så måste man ta ett blodprov, vilket…

Antikroppstest vattkoppor

Antikroppstest vattkoppor Vad är ett antikroppstest? Ett antikroppstest visar på förekomst av antikroppar som tyder på en tidigare genomgången infektion. Det finns två sorters antikroppar; IgM och IgG. IgM är de antikroppar som bildas av kroppen som ett akutsvar på infektion. IgG-antikroppar är mätbara senare i förloppet och efter genomgången sjukdom. IgM börjar produceras av…

Vaccinationsintyg

Vaccinationsintyg för resa, studier eller jobbet Beroende på destination så kan det fortfarande vara så att vissa lokala myndigheter kräver olika typer av dokumentation för att släppa in resenären i landet. Det vanligaste är ett vaccinationsbevis, men ibland krävs det även ett negativt PCR-test inom 72 timmar från ankomst till landet. Ofta accepteras även antigen-tester…