IGRA-test tuberkulos

IGRA-test tuberkulos Vad är ett IGRA-test? Ett IGRA-test visar på förekomst av antikroppar som tyder på en tidigare genomgången infektion. Det finns två sorters antikroppar; IgM och IgG. IgM är de antikroppar som bildas av kroppen som ett akutsvar på infektion. IgG-antikroppar är mätbara senare i förloppet och efter genomgången sjukdom. IgM börjar produceras av…

Antikroppstest hepatit B

Antikroppstest hepatit B Vad är ett antikroppstest? Ett antikroppstest visar på förekomst av antikroppar som tyder på en tidigare genomgången infektion. Det finns två sorters antikroppar; IgM och IgG. IgM är de antikroppar som bildas av kroppen som ett akutsvar på infektion. IgG-antikroppar är mätbara senare i förloppet och efter genomgången sjukdom. IgM börjar produceras…

Antigentest Covid-19

Antigentest Vad är ett antigentest? Antigentest är ett snabbtest för att visa på förekomst av virusantigen i slemhinnan. Svaret kommer inom 15-20 min från provtagning*.  Ett antigen-test är inte lika säkert som ett PCR-test men är godkänt av vissa länder för reseintyg (se Utrikesdepartementets hemsida). Hur säkert är testet? Tester för Covid-19 ska både vara…

Antikroppstest vattkoppor

Antikroppstest vattkoppor Vad är ett antikroppstest? Ett antikroppstest visar på förekomst av antikroppar som tyder på en tidigare genomgången infektion. Det finns två sorters antikroppar; IgM och IgG. IgM är de antikroppar som bildas av kroppen som ett akutsvar på infektion. IgG-antikroppar är mätbara senare i förloppet och efter genomgången sjukdom. IgM börjar produceras av…

Vaccinationsintyg Covid-19

Vaccinationsintyg inför resa PCR-, antigentest, karantän eller vaccinintyg? Beroende på destination så kräver vissa lokala myndigheter olika typer av dokumentation för att släppa in resenären i landet. Det vanligaste är ett vaccinationsbevis, men ibland krävs det även ett negativt PCR-test inom 72 timmar från ankomst till landet. Ofta accepteras även antigen-tester tagna inom 24-48 timmar,…