Bältrosvaccin (Shingrix)

Vaccin mot Bältros Shingrix är ett modernt vaccin som används för att förebygga bältros (herpes zoster) och zoster-associerad postherpetisk neuralgi (PHN); den långvariga nervsmärta som följer på bältros. Detta vaccin skiljer sig på ett antal avgörande punkter från det äldre vaccinet (Zostavax). Uppemot 98% skydd Pris = 2100 kr / dos Godkänt för dig som…

Vattkoppor (Varilrix, Varivax)

Vaccin mot Vattkoppor För barn över 9 månaders ålder, ungdomar och vuxna. Vaccinet ger dig ett långvarigt skydd mot vattkoppor. Då den sjukdomen kan ge upphov till kraftiga och plågsamma besvär är det fördelaktigt att se till att barnen erhåller ett tidigt skydd. Dessutom minskar risken för bältros kraftigt om man väljer att vaccinera sig istället…

Tyfoidfeber (Vivotif)

Vaccin mot Tyfoidfeber (Vivotif) Oralt vaccin (kapslar som man sväljer hela) som skyddar mot en svår salmonellaliknande magsjukdom orsakad av bakterien Salmonella Typhi. Vaccinet bör tas minst två veckor innan avresa för bästa skydd. Vaccin mot Tyfoidfeber (Vivotif) Pris = 380 kr / dos Den första kapseln tas ungefär två veckor innan du ska resa.…

Tuberkulosvaccin (BCG)

Vaccin mot Tuberkulosvaccin (BCG) Det finns bara ett vaccin mot tbc. Det kallas för BCG-vaccin, som står för Bacillus Calmette-Guérin-vaccin. Efter vaccination med BCG ser man ofta en rad helt normala reaktioner: Först en lätt rodnad kring stickstället på överarmen. Efter två till fyra veckor en liten förhårdnad, eventuellt lymfkörtelsvullnad. Ytterligare några veckor senare uppstår…

Tuberkulintest (PPD)

Tuberkulintestet kan vara ett av flera steg för att undersöka om man har tbc. Testet kan visa om man någon gång kommit i kontakt med tbc-sjuka och då blivit smittad. Med testet kan man också få veta om man har blivit vaccinerad mot tbc. Om tuberkulinprovet inte visar någon reaktion tyder det oftast på att…

TBE för barn (Encepur, FSME)

Vaccin mot TBE för barn (FSME, Encepur) Vaccin som skyddar mot TBE, även kallad fästingburen hjärninflammation. För att bibehålla ett skydd måste man vaccinera sig regelbundet, och helst innan säsongen börjar. Enligt standardintervall för en frisk, ovaccinerad person under 16 års ålder börjar man med att ta två sprutor med ett par veckors mellanrum, för att…

TBE vaccin (Encepur, FSME)

Fästingvaccin – Vaccin mot TBE (FSME, Encepur) Vaccin som skyddar mot TBE, även kallad fästingburen hjärninflammation. För att bibehålla ett skydd måste man vaccinera sig regelbundet, och helst innan säsongen börjar. Enligt standardintervall för en frisk, ovaccinerad person under 50 års ålder börjar man med att ta två sprutor med ett par veckors mellanrum, för att…

Rabies (Rabipur, Verorab)

Vaccin mot Rabies (Rabipur, Verorab) Du vaccineras inledningsvis mot rabies vid två tillfällen. För att ha ett bra skydd på resan bör du få den första dosen minst en månad före avresa. Därefter tar man den andra dosen en vecka efter den första. Efter den andra dosen har du ett grundskydd mot rabies. Men om…

Poliovaccin (Imovax Polio)

Vaccin mot Polio (Imovax Polio) Detta vaccin ges om man inte erhållit ett grundskydd som barn. Om du på grund av medicinering eller behandling räknas som ovaccinerad och är tvingad att börja om, alternativt om man behöver påfyllning av enbart polio. Vaccin mot Polio (Imovax Polio) Pris = 300 kr / dos Ges om du…

Pneumokockvaccin (Prevenar13)

Vaccin mot pneumokocker (Prevenar13) Vaccin mot pneumokockbakterier som kan orsaka lunginflammation, särskilt hos vissa riskgrupper. Vaccinet skyddar mot 13 av de vanligaste typerna av pneumokockbakterier. Vaccin mot pneumokockinfektion (Prevenar13) Pris = 850 kr / dos (kostnadsfritt för särskilda riskgrupper) Skyddar mot bland annat: meningit (hjärnhinneinflammation), blodförgiftning eller pneumoni (lunginflammation) och öroninfektion. Boka tid för vaccination…