Covid-19 och bakteriell lunginflammation

I en DN-artikel den 24 mars 2020 kommenterar jag förebyggande vaccinering mot de sekundära följderna av ett insjuknande i Covid-19.

Observera att vaccinet Prevenar13 som omnämns nedan numera har ersatts med det förbättrade och utökade vaccinet Apexxnar. Texten är i övrigt korrekt.

Fel vaccin riskerar att försämra skyddet

Om man inte väljer rätt vaccin alternativt inte uppmärksammar skillnaderna mellan vaccinerna, riskerar man oönskade resultat. Det är därför viktigt att skapa en större medvetenhet om dessa skillnader, vilket min kommentar syftade till.

Vacciner är en skadeförebyggande åtgärd

Birgitta Evengård, seniorprofessor i infektionssjukdomar, Magnus von Seth, överläkare och medicinskt ledningsansvarig på Akademiska universitets-sjukhuset i Uppsala och Joakim Esbjörnsson-Klemendz, docent i virologi berättar i DN den 24 mars att vanliga pneumokockvacciner är en god idé som skadeförebyggande åtgärd för äldre och riskgrupper.

Förhindrar följdsjukdomar

Vaccinerna hjälper inte primärt mot en lunginflammation orsakad av Coronavirus, men däremot kan de förhindra de bakteriella följdsjukdomar som kan uppstå efter ett insjuknande i Covid-19. De två pneumokockvacciner som finns, Pneumovax och Prevenar13, ska helst tas i rätt ordning och med rätt intervall. Då ger de maximalt skydd. Men det är också viktigt att vara uppmärksam på om, och i så fall vilket vaccin man tagit tidigare.

Peter Gutniak, verksamhetschef för privata vaccinationscentralen Vaccinationsgruppen i Stockholm, understryker att man bör vara vaksam på de två olika typerna av vaccin. Det ena, som i Stockholm ingår kostnadsfritt till riskgrupper i Smittskyddets årliga kampanj, Pneumovax, skyddar mot 23 typer av pneumokocker men ger i sig inget skydd mot lunginflammation. Om man tar den först bör man vänta i ett år innan man tar det andra, Prevenar13, som skyddar mot lunginflammation.

Om man är ovaccinerad och tar Prevenar13 först kan man däremot ta Pneumovax efter åtta veckor. Prevenar13 ger upphov till minnesceller, vilket gör att man efter att ha tagit Pneumovax som ett komplementvaccin erhåller en förstärkande effekt på de gemensamma serotyperna, vilket man inte uppnår om man gör tvärtom.

Pneumovax bör som mest tas två gånger under en livstid, och med minst fem års intervall mellan doserna, annars riskeras ”hyporespons”, alltså ett sämre skydd. Skyddet från en dos Prevenar13 bedöms vara livslångt, så där en spruta.

– Men Prevenar är restnoterat och vi har bara ett fåtal doser kvar. Farhågan är att riskgrupper med KOL och annat inte får tillgång till vaccinet nu när efterfrågan ökar, säger Peter Gutniak.

(Läs gärna hela artikeln här)

Aktuella riktlinjer

Det är av yttersta vikt att riskgrupper kan beredas tillgång till adekvat rådgivning och erbjudas ett konkret skydd. Vi arbetar efter följande riktlinjer:

  • Person som tillhör en riskgrupp, dvs som har bakomliggande sjukdom med lung- eller hjärtpåverkan, är immunsupprimerade oavsett anledning eller av annan orsak behöver överväga pneumokockskydd, bör utredas huruvida de erhållit någon form av pneumokockvaccin tidigare, och framförallt om det kan ha varit Pneumovax
  • Har de inte det ska de informeras om möjligheten att ta Apexxnar på egen bekostnad för att åtta veckor senare följa upp med en dos Pneumovax (som är kostnadsfri). Detta för att erhålla ett så pass komplett skydd som går att få i dagsläget
  • Om de HAR tagit Pneumovax så vill vi att personen bara tagit EN DOS och att minst 1 år gått sedan dess. Då kan vi erbjuda Apexxnar för att säkerställa ett skydd, eftersom Pneumovax visserligen kan tas flera gånger, men skyddet mot lunginflammation är begränsat, särskilt för riskgrupper och i högre åldrar
  • De som inte tillhör en riskgrupp enligt definitionen ovan, men som ändå vill erhålla ett skydd rekommenderas att ta en Apexxnar och följa upp den med Pneumovax åtta veckor senare. Ytterligare dos Pneumovax ska inte tas på väldigt lång tid, helst 5-6 år

Peter Gutniak
Verksamhetschef
peter@vaccinationsgruppen.se
Mobil: 0709-609040