Fakta rörande några av Doktor Mikael Sandströms uttalanden i TV4 Nyhetsmorgon

Ibland blir det helt enkelt fel. Doktor Mikael Sandström är frekvent anlitad av TV4 Nyhetsmorgon för att ge tittarna sin syn på diverse sjukdomar, tillstånd och vad som kan göras för att behandla eller förhindra dessa.

Det är dock inte alltid som det som förmedlas ligger i linje med de senaste studierna på området, eller ens är i enlighet med vad våra myndigheter rekommenderar.

Länk till inslaget:
TV4 Nyhetsmorgon den 1 nov 2022

I detta avsnitt pratar Dr Mikael om vattkoppor och bältros.

Nedan följer fakta rörande sjukdomarna:

Bältros

 • Han blandar ihop vattkoppssmitta och den återaktivering av samma, i kroppen latent liggande, vattkoppsvirus som kallas för bältros
 • Risken för återfall i bältros är i princip lika hög som att få den första gången, statistiskt sett
 • Återfall riskeras så snart som efter 60 dagar
 • Bältros medför en kraftigt ökad risk för stroke, hjärtattacker, hjärninflammation samt syn- och hörselnedsättning
 • Samtliga som är i riskgrupp, dvs har fyllt 50 år eller har ett försämrat immunförsvar rekommenderas vaccin

Vattkoppor

 • Kostnaden för att testa huruvida man har ett befintligt skydd mot vattkoppor överdrivs med ca 20-30 ggr. Den verkliga kostnaden är ca 1 500 kr
 • Vaccin mot vattkoppor är synnerligen effektivt (vilket är anledningen till att det införts i så många barnvaccinationsprogram). Efter två doser så ser man efter 25 år ingen minskning av skyddet överhuvudtaget
 • Barn som drabbas under 1 års ålder får inte alls ett livslångt skydd. Tvärtom så är det just dessa barn som riskerar att få vattkoppor igen i äldre tonår eller som unga vuxna, med stora risker som följd
 • Antalet sjukhusinläggningar och allvarliga komplikationer till följd av vattkoppsinfektion är omfattande. Antalet uppgår till ca 2-300 st per år i Sverige, och mellan 23-59 barn per 100 000 invånare i andra europeiska länder
 • Vaccination minskar förekomsten av dessa med över 90%

Vi är specialister inom vaccinologi och resemedicn

Alla läkare är naturligtvis inte specialister inom alla medicinska områden. Om du får ett allvarligt benbrott går du nog helst till en ortopedisk kirurg istället för en gynekolog eller psykiater, trots att samtliga är utbildade läkare. Vår specialitet och hundraprocentiga fokus ligger på just vaccinologi och resemedicin.

Som verksamhet har vi som en av de äldsta och största vaccinatörerna i landet i många decennier arbetat med att:

 

 • vaccinera hundratusentals personer
 • skapa och definiera nationell policy avseende vacciner
 • vara drivande i en offensiv kommunikation om allt som har med vaccin att göra och har täta partnerskap med de stora tillverkarna
 • noggrant följa den senaste och mest aktuella forskningen
 • utbilda sjukvårdspersonal avseende såväl det medicinska som stickteknik och kommunikation
 • driva podden livetpapaus.se, för att låta de som drabbats av obotliga sjukdomar själva få komma till tals

Peter Gutniak
Verksamhetschef
peter@vaccinationsgruppen.se
Mobil: 0709-609040

Fredrik Sköld
Medicinskt ansvarig läkare
fredrik@vaccinationsgruppen.se