IGRA-test tuberkulos

Vad är ett IGRA-test?

Ett IGRA-test visar på förekomst av antikroppar som tyder på en tidigare genomgången infektion.

Det finns två sorters antikroppar; IgM och IgG.

IgM är de antikroppar som bildas av kroppen som ett akutsvar på infektion. IgG-antikroppar är mätbara senare i förloppet och efter genomgången sjukdom. IgM börjar produceras av kroppens immunförsvar redan inom 1 vecka efter insjuknandet, medan det tar ca 10–14 dagar innan IgG antikroppar produceras.

Hur går det till?

För att kunna göra ett IGRA-test så måste man ta ett blodprov, vilket innebär att labbet tar lite blod från venen i armvecket. Därefter analyseras provet. Detta test förutsätter att vi skriver en remiss, och sedan hänvisas du till ett av de specialiserade labb som utför denna typ av test. Denna remiss kan i dagsläget endast skrivas på vår mottagning på Kungsholmen! 

När resultatet analyserats får du ett medicinskt certifikat på engelska utskrivet med underskrift och verifiering av legitimerad läkare.