Coronavirus i Sverige och globalt

För närvarande pågår en pandemi av sjukdomen Covid-19, som beror på ett virus som i folkmun och media kallas Coronavirus. Egentligen heter dock viruset SARS-CoV-2, som står för Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2. Viruset tillhör samma familj som det virus som orsakade en epidemi mellan 2002-2003.

Symtom

Covid-19 påminner ofta om vanlig förkylning eller influensa. En del blir allvarligt sjuka, men de flesta som får sjukdomen blir lindrigt sjuka. Hittills har ca 3 miljoner människor avlidit av sjukdomen (uppdaterat 2021-04-15).

Du kan ha ett eller flera av följande symtom:

 • hosta
 • feber
 • andningsbesvär
 • snuva
 • nästäppa
 • halsont
 • huvudvärk
 • illamående
 • värk i muskler och leder.

En del får magknip och diarré. Några får hudutslag som kan se väldigt olika ut. Det är vanligt att förmågan att känna lukter och smaker är nedsatt eller förändrad. Många känner sig mycket trötta.

Symtomen kommer oftast efter omkring tre till fem dagar om du har blivit smittad. Ibland kan det dröja upp till 14 dagar.

Infektionen kan gå över efter några dagar. Ibland tar det längre tid. Även om infektionen har gått över kan det ta lång tid innan du känner dig helt återställd. Det kan ta flera veckor, ibland månader.

En del kan bli sjukare efter någon vecka

En del kan bli plötsligt sämre någon vecka efter att de först blev sjuka. De känner sig sjukare och får jobbigt med andningen, blir andfådda, eller känner sig svaga eller förvirrade.

Barn kan drabbas mycket svårt

I Sverige har ett hundratal barn insjuknat svårt efter genomgången corona-infektion, även om själva sjukdomsförloppet varit milt eller inte ens märkbart. De har insjuknat i ett tillstånd som kallas MIS-C (Multisystem Inflammatory Syndrome in Children associated with Covid-19). Vanliga symtom är hög feber, kraftig värk i magen, förvirring, sviktande hjärtfunktion eller allvarlig påverkan på flera organ. Tillståndet uppstår tre till sex veckor efter infektionen av coronaviruset och kräver omedelbar intensivvård.

Skydd mot Coronavirus

En bra sammanfattning finns hos FolkhälsomyndighetenLänken leder till en mycket innehållsrik och informativ sida som på ett bra sätt kan besvara de flestas frågor.

Deras allmänna riktlinjer ser ut som följer:

 • Var uppmärksam på symtom på Covid-19
  De flesta får lindriga besvär som går över av sig själv med egenvård i hemmet. En del blir allvarligt sjuka med exempelvis andningssvårigheter och lunginflammation. Känner du symtom ska du försöka låta bli att träffa andra människor.
 • Stanna hemma när du är sjuk
  Barn och vuxna som känner sig sjuka bör alltid stanna hemma från arbetet, skolan, förskolan och andra aktiviteter. De bör också undvika nära kontakt med andra. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra.
 • Stanna hemma så länge du känner dig sjuk
  Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola.
 • Håll avstånd
  Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus. Det gäller överallt där människor samlas, till exempel i kollektivtrafiken, i matbutiken, på gym och på restauranger. Undvik allmänna färdmedel om du kan, och välj ett färdmedel där du kan boka plats eller där du kan undvika trängsel. Undvik att byta om i allmänna omklädningsrum.
 • Tvätta händerna ofta
  Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder. Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
 • Hosta och nys i armvecket
  När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna.
 • Undvik att röra ögon, näsa och mun
  Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun. En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ögon, näsa och mun.
 • Undvik att delta i större sociala sammanhang såsom fester, dop, kalas eller bröllop
  Umgås endast i mindre sällskap om max åtta personer. Umgås bara med personer du normalt träffar, personer du bor med eller några få vänner och närstående utanför hushållet.
 • Äldre människor har större risk att bli svårt sjuka
  Därför är det viktigt att inte i onödan besöka personer på sjukhus och äldreboenden. Låt bli sådana besök om du känner dig det minsta sjuk. Du som arbetar med vård av äldre ska inte gå till jobbet om du har hosta eller är förkyld.

 

Peter Gutniak
Verksamhetschef
peter@vaccinationsgruppen.se
Mobil: 0709-609040