För kunduppgifter och övrig insamling på denna webbplats

Enligt EU:s Dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation) behöver alla organisationer som behandlar personuppgifter informera om vissa regler.

Vaccinationsgruppen Sverige AB är personuppgiftsansvarig

Vaccinationsgruppen Sverige AB, organisationsnummer 556256-6421, SANKT GÖRANSGATAN 69, 112 38 Stockholm är personuppgiftsansvarig för fysiska personers uppgifter om hälsa och vaccinationer som samlas in via företagets mottagningar.

Vilka personuppgifter samlas in

Som kund hos Vaccinationsgruppen Sverige AB samlar vi in de uppgifter vi behöver för att kunna ge en adekvat medicinsk rådgivning i enlighet med patientdatalagens föreskrifter och EU´s dataskyddsförordning.

Varför samlas personuppgifterna in?

Vi samlar in dina personuppgifter för att kunna ge medicinsk rådgivning och behandling.

Laglig grund för behandling av personuppgifterna

Vaccinationsgruppen Sverige AB behandlar kundernas personuppgifter enligt gällande lagar och regelverk, i synnerhet Patientdatalagen (2008:355) och EU:s dataskyddsförordning, (EU 2016/679).

Vaccinationsgruppen Sverige AB har rätt att behandla personuppgifterna med stöd i Patientdatalagen och i EU:s Dataskyddsförordning, Artikel 6.1, för att skydda dina grundläggande intressen som individ och samhällets intresse avseende immunskydd.

Sms-påminnelser till dig som kund skickas bara efter samtycke.

Som kund har du när som helst rätt att ta tillbaka ditt samtycke att få sms-påminnelser om vaccinationer.

Skydd av dina personuppgifter

Vaccinationsgruppen Sverige AB har en dataskyddspolicy som reglerar åtkomst och säkerhet för dina personuppgifter. För mer information om hur Vaccinationsgruppen Sverige AB skyddar dina personuppgifter, kontakta oss via hemsidan.

Dina rättigheter som kund

Som kund hos Vaccinationsgruppen Sverige AB har du rätt till ett fritt registerutdrag över samtliga vaccinationer du tagit på några av våra enheter.

Ifall dina personuppgifter hos Vaccinationsgruppen Sverige AB är felaktiga eller det saknas uppgifter, kan du kontakta Vaccinationsgruppen Sverige AB för uppdatering i vårt register. Vi följer Patientdatalagen för journalföring.

Dina personuppgifter lagras under den tid som fastställs i svensk lag, främst Patientdatalagen.

Personuppgiftsbiträden och underbiträden

Vaccinationsgruppen Sverige AB anlitar ett personuppgiftsbiträde som ansvarar för drift av journalsystemet och lagring av systemets data. Personuppgiftsbiträdet får i sin tur anlita en annan part för lagring av journalsystemets data, som då blir underbiträde. Enligt Vaccinationsgruppen Sverige AB dataskyddspolicy ska företaget godkänna både personuppgiftsbiträdets och underbiträdets dataskydd.

Klagomål

Som kund har du rätt att lämna in klagomål till den ansvariga tillsynsmyndigheten ifall du anser att dina personuppgifter behandlas på ett felaktigt sätt.