Svar på PCR-test samma dag!

PCR-test och reseintyg

Du som ska ut och resa kan komma att avkrävas ett PCR-test. Detta test ska ha utförts inom en viss tid från ankomst till det aktuella resmålet eller avresa från hemlandet. Se Utrikesdepartementets webbsajt för att få reda på vad som gäller för just din resa.

Vad är ett PCR-test?

PCR är ett test som påvisar förekomst av virus eller viruspartiklar i slemhinnan.

Testet är det säkraste testet för att bedöma aktiv virusinfektion. Testet skiljer dock inte på smittsamt och icke smittsamt virus och kan således vara positivt två dagar innan symtomdebut och upp till 3 veckor efter utläkt infektion. Skulle testet vara positivt räknas man som smittad och får således inte resa. PCR-testet analyseras på ackrediterat laboratorium i linje med Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

PCR-test visar alltså INTE på genomgången infektion utan endast om virus eller viruspartiklar finns i slemhinnan vid det aktuella tillfället.

Hur går det till?

  • En provtagningspinne (bomullspinne) förs in i munnen för ett så kallat svalgprov. Det innebär att man tar material från bakre delen av svalget
  • Pinnen snurras sedan några varv för att få tillräckligt material att analysera, vilket går fort och möjligen är lite obehagligt, men i stort smärtfritt
  • Provet skickas sedan till laboratoriet för analys
  • Svaret på PCR-testet kommer samma dag vid 22-tiden om man besöker någon av våra mottagningar innan kl 13.30, måndag-lördag. Annars kommer svaret samma tid dagen efter.
  • Provsvaret levereras sedan per mejl i vilket det finns ett medicinskt certifikat (ett reseintyg) utfärdat på engelska och signerat av legitimerad läkare som verifierar resultat samt reseintyg.
  • För att erhålla ett reseintyg krävs dock passnummer/nationell ID-handling (ej körkort om resa utanför Norden!), vilket uppvisas när provet tas
  • Resultatet kan alltid verifieras med bifogad QR-kod

När ska jag testa mig?

Ta reda på vilka riktlinjer och tidsangivelser som gäller för det land du ska besöka.

Information från respektive land finns på Utrikesdepartementets hemsida. Generellt ska man kunna uppvisa ett negativt test som tagits rent fysiskt inom 72 timmar från det att man anlänt till landet ifråga, men en del länder accepterar att de 72 timmarna istället räknas bakåt från den tidpunkt då planet lyfte.

Det negativa resultatet gäller från och med testtillfället. För säkerhets skull, tänk på att räkna in tiden innan avfärd, flygtiden samt ca 2 timmars buffert vid ankomst.

Är era tester godkända?

Våra tester uppfyller givetvis alla krav som Folkhälsomyndigheten ställer och de laboratorier som analyserar proven är ackrediterade och godkända.

Fler frågor och svar rörande tester & intyg

Antikroppstest

Det här testet är till för dig som vill se om du fortfarande bär på antikroppar efter en genomgången Covid-19 infektion. Vänligen observera att vi inte testar personer som uppvisar symtom på sjukdom! Du får ditt provsvar på plats efter ca 10-15 minuter.

Antigentest

Det här testet är till för dig som snabbt behöver veta om du har en pågående Covid-19 infektion. Vänligen observera att vi inte testar personer som uppvisar symtom på sjukdom! Du får ditt provsvar på plats efter ca 15-20 minuter.