Tester och provtagning för covid-19

Vi hjälper dig gärna med antigentester för dig som behöver få svar snabbt. Läs mer om testet nedan.

Viktigt att tänka på!

Syftet med testet är att du ska kunna visa att du inte bär på smitta. Har du några av nedanstående symtom på sjukdom? I så fall kan vi inte hjälpa dig på grund av att du då riskerar att sprida smitta. Då ska du istället vända dig till den regionala vården.

 • hosta
 • feber
 • andningsbesvär
 • snuva
 • nästäppa
 • halsont
 • huvudvärk
 • illamående
 • muskel- och ledvärk
 • nedsatt lukt- och smaksinne
 • diarré

Om du uppvisar några av dessa symtom är det viktigt att du följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

För att kunna ta ett antigen-test måste ett antal villkor uppfyllas

 • För att säkerställa din identitet måste legitimation uppvisas
 • Då svaret erhålls via mejl måste du även ha en mejladress
 • Intyget med ditt provsvar nås via en länk i mejlet och kan därefter laddas ned och sparas eller skrivas ut
 • Intyget är försett med en QR-kod och verifierbart
covid-virus

Antigentest inkl reseintyg

Det här testet är till för dig som snabbt behöver veta om du har en pågående Covid-19 infektion. Vänligen observera att vi inte testar personer som uppvisar symtom på sjukdom! Du får ditt provsvar på plats efter ca 15-30 minuter.

* Svaret på testerna kommer digitalt direkt till din mejladress efter ca 15-20 minuter