Tester och provtagning för covid-19

Vi hjälper dig gärna med PCR-test inklusive reseintyg, samt antikropps-test och antigen-test för dig som behöver få svar snabbt. Läs mer om respektive test nedan.

Viktigt att tänka på!

Syftet med testet är att du ska kunna visa att du inte bär på smitta. Har du några av nedanstående symtom på sjukdom? I så fall kan vi inte hjälpa dig på grund av att du då riskerar att sprida smitta. Då ska du istället vända dig till den regionala vården.

 • hosta
 • feber
 • andningsbesvär
 • snuva
 • nästäppa
 • halsont
 • huvudvärk
 • illamående
 • muskel- och ledvärk
 • nedsatt lukt- och smaksinne
 • diarré

Om du uppvisar några av dessa symtom är det viktigt att du följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

För att kunna ta ett PCR-test måste ett antal villkor uppfyllas

 • För att säkerställa din identitet och garantera att det endast är du som ges tillgång till svaret måste du ha ett Bank-ID
 • Då svaret erhålls via mejl måste du även ha en mejladress
 • Intyget med ditt provsvar nås via en länk i mejlet och kan därefter laddas ned och sparas eller skrivas ut
 • Intyget är försett med en QR-kod och verifierbart
covid-virus
Svar på PCR-test inom 12 timmar!

PCR-test inkl reseintyg

Det här testet är till för dig som behöver ett internationellt godkänt friskintyg, signerat av läkare. Vänligen observera att vi inte testar personer som uppvisar symtom på sjukdom! Du får svar och intyg digitalt direkt till din mejladress inom 12-36 timmar.

Antikroppstest

Det här testet är till för dig som vill se om du fortfarande bär på antikroppar efter en genomgången Covid-19 infektion. Vänligen observera att vi inte testar personer som uppvisar symtom på sjukdom! Du får ditt provsvar på plats efter ca 15-30 minuter.

Antigentest

Det här testet är till för dig som snabbt behöver veta om du har en pågående Covid-19 infektion. Vänligen observera att vi inte testar personer som uppvisar symtom på sjukdom! Du får ditt provsvar på plats efter ca 15-30 minuter.

Priser

PCR-test inkl. reseintyg 1 200 kr
- Helgtillägg 250 kr
- Expresstillägg 1 000 kr
Antigentest inkl. reseintyg 475 kr
Antikroppstest 380 kr