En bakterie som utsöndrar gift

Giftet kan skada många av kroppens organ, till exempel hjärtat och njurarna. Risken att bli smittad är störst i vissa länder i Afrika, i Indien och Indonesien.

  • Smittar enbart mellan människor genom salivkontakt
  • Behandling sker på sjukhus med antibiotika
  • Livshotande sjukdom om man inte får behandling

Mer om difteri

I Sverige är det en sällsynt sjukdom och ingen har fått difteri här de senaste 25 åren på grund av att vaccination mot sjukdomen ingår i barnvaccinationsprogrammet.

Skyddet mot difteri bör dock fyllas på vart 20e år, och erhålles då i en kombinationsspruta som även innehåller skydd mot stelkramp, kikhosta och (i vissa sprutor även) polio.

Hur smittar difteri?

Difteri smittar enbart mellan människor, genom salivkontakt.

Sjukdomen kan spridas om man till exempel kysser varandra eller dricker ur samma glas. Det är ovanligt att en sjuk person smittar någon utanför den allra närmaste vän- och familjekretsen.

Från att man blir smittad till att man blir sjuk går det oftast två till fem dagar. Men man kan vara smittbärare i flera månader utan att bli sjuk. Difteri är en livshotande sjukdom om man inte får behandling.

Symtom

Difteri börjar oftast med en svalginfektion och liknar halsfluss med feber och svårighet att svälja. Senare är det vanligt att man får svårt att andas samt får hosta och varig, blodblandad snuva.

Behandling

Om man är smittad eller sjuk får man behandling med antibiotika på sjukhus.

Vaccin

Så kallat monovalent vaccin, dvs sådant som endast skyddar mot difteri, finns inte längre att tillgå på den svenska marknaden. Istället används vaccin med flera komponenter, såsom Triaxis, DitekiBooster, Boostrix, Boostrix Polio, Tetravac, eller Hexyon. Det sistnämnda ges till spädbarn på BVC under det första levnadsåret som en del av barnvaccinationsprogrammet.

Fler vanliga sjukdomar