En virussjukdom som sprids med myggor

Gula febern, en sjukdom som finns i Afrika och Sydamerika och som sprids med myggor. Viruset skadar bland annat levern, vilket gör att huden blir gulfärgad, därav namnet.

  • Dödlig sjukdom, behandling saknas
  • Intyg om genomförd vaccination kan krävas om man reser ifrån ett land där sjukdomen förekommer
  • De typiska symtomen är feber, muskelsmärtor, huvudvärk och ryggvärk

Sjukdomen smittar inte vid direktkontakt mellan människor

Det tar mellan tre till sex dagar från att man smittats tills man blir sjuk. Gula febern är en livshotande sjukdom. Många som blir sjuka avlider, men man kan vaccinera sig mot sjukdomen.

De flesta länder tillämpar restriktioner för inresa om man reser ifrån ett land där sjukdomen förekommer. Det kan också finnas krav på att en resenär som ankommer till länder där risk för smitta finns är vaccinerad. Detta beror på att man inte vill riskera att sjukdomen sprids.

Gula febern orsakar ca 200 000 sjukdomsfall och ca 30 000 dödsfall årligen, där majoriteten av fallen (90%) ses i Afrika. Sjukdomen är även vanlig i tropiska delar av Sydamerika, men inte i Asien. Nästan en miljard människor lever dock i områden i världen där sjukdomen är vanligt förekommande.

Symtom

De typiska symtomen är feber, muskelsmärtor, huvudvärk och ryggvärk.

I svårare fall sker först en tillfällig förbättring, följd av återigen stigande feber, leverpåverkan, magsmärtor, (ofta blodblandade) kräkningar samt blödningar från mag- och tarmkanalen.

Behandling

Behandlingen är i första hand förebyggande genom vaccination. Det finns ingen behandling mot själva infektionen.

Vaccin

För att skydda sig mot gula febern finns det ett vaccin som ger ett livslångt och mycket effektivt skydd; Stamaril.

Fler vanliga sjukdomar