En virussjukdom som sprids med myggor

Gula febern, en sjukdom som finns i Afrika och Sydamerika och som sprids med myggor.

Viruset skadar bland annat levern, vilket gör att huden blir gulfärgad, därav namnet.

  • Dödlig sjukdom, behandling saknas
  • Vaccinationsintyg kan krävas om man reser ifrån ett land där sjukdomen förekommer
  • De typiska symtomen är feber, muskelsmärtor, huvudvärk och ryggvärk

Mer om Gula febern

Sjukdomen smittar inte vid direktkontakt mellan människor.

Det tar mellan tre till sex dagar från att man smittats tills man blir sjuk. Gula febern är en livshotande sjukdom. Många som blir sjuka avlider, men man kan vaccinera sig mot sjukdomen.

De flesta länder tillämpar restriktioner för inresa om man reser ifrån ett land där sjukdomen förekommer.

Symtom

De typiska symtomen är feber, muskelsmärtor, huvudvärk och ryggvärk.

I svårare fall sker först en tillfällig förbättring, följd av återigen stigande feber, leverpåverkan, magsmärtor, (ofta blodblandade) kräkningar samt blödningar från mag- och tarmkanalen.

Behandling

Behandlingen är i första hand förebyggande genom vaccination. Det finns ingen behandling mot själva infektionen.

Fler vanliga sjukdomar