Ett virus som inflammerar levern

Oftast får man i sig viruset med mat eller dryck. Viruset kommer ut med avföringen, och om den som är sjuk inte tvättar händerna noga efter toalettbesök kan viruset överföras till mat eller dryck och smittan kan spridas till andra som äter av maten. 

  • Hepatit A går oftast över av sig själv efter några veckor
  • Ostron, musslor, färska och frusna bär är vanliga smittkällor
  • Inflammationen i levern gör att hud och ögonvitor blir gulfärgade

Mer om hepatit A

Viruset kan också spridas från avloppsvatten till annat vatten. I vatten kan viruset överleva länge och samlas i till exempel ostron och musslor. Även färska och frusna bär är en vanlig smittkälla. Det är då vanligen bär som hanterats av någon med smitta eller bevattnats med förorenat vatten i länder där hepatit A är vanligt.

Viruset kan överförs via saliv och andra kroppsvätskor

Om man har mycket nära kroppskontakt med någon som har hepatit A, till exempel har sex, kan smittan också överföras direkt från person till person. Det är bara människor som kan få sjukdomen.

Från det att man smittats till dess att symtom bryter ut går det vanligtvis ungefär fyra veckor, men det kan variera mellan två till sex veckor.

Man smittar i ungefär två veckor före det att man blir sjuk till en vecka efter insjuknandet. Smittrisken är som störst just när huden börjat bli gul.

Barn under fem år får sällan symtom och kan därför smitta andra innan det står klart varifrån smittan kommer.

Symtom

Det finns tre typiska sjukdomsfaser som de flesta vuxna som insjuknar går igenom. Först känns det som att man har fått influensa med huvudvärk, feber, trötthet och allmän värk i kroppen.

I nästa fas kan man tappa aptiten, må illa och ibland kräkas. Till sist brukar huden och ögonvitorna bli gulaktiga. Samtidigt som den gula färgen ökar försvinner de tidiga symtomen, men tröttheten kan finnas kvar länge.

Man kan också få ledvärk och klåda.

Behandling

Det finns ingen särskild behandling mot hepatit A utan sjukdomen går oftast över av sig själv efter några veckor.

Vaccin

För att skydda sig mot hepatit A finns det ett så kallat monovalent vaccin, dvs ett som endast skyddar mot hepatit A (Havrix/Vaqta). Detta vaccin finns även i barndos.

Det finns även kombinationsvaccin som skyddar mot både hepatit A och hepatit B (Twinrix). Att välja kombinationsvaccin kan vara aktuellt om man inte erhållit ett skydd mot hepatiter tidigare. Det kan också vara en fördel med tanke på att det blir färre sprutor totalt och att skyddet blir bättre. Även Twinrix finns i barndos.

I vissa fall kan det vara aktuellt att ge ett särskilt kombinationsvaccin till barn som endast ges i två doser. Det vaccinet heter Ambirix.

Fler vanliga sjukdomar