En myggburen parasit

Parasiter, som sprids av myggor när de sticker, infekterar de röda blodkropparna och kan ligga latent i levern i månader och ibland år, innan det blir en infektion. Malaria finns i Afrika, Sydamerika och Asien. Risken att bli smittad är störst i Afrika.

  • Snabb behandling behövs
  • Ont i kroppen, huvudvärk, må illa, kräkas och ha diarré är vanliga symtom
  • Malaria sprids av myggor som för över parasiter när de sticker

Mer om malaria

Det finns olika typer av malaria, men alla typer sprids av myggor som för över parasiter när de sticker. Malaria finns i Afrika, Sydamerika och Asien.

Risken att bli smittad är störst i Afrika. Oftast tar det mellan en till fyra veckor från att man blir smittad till att man blir sjuk. Men det kan också dröja månader, upp till flera år, innan man blir sjuk i malaria.

Detta beror på att parasiterna från myggan gömmer sig i levern under kortare eller längre tid innan de infekterar de röda blodkropparna.

Skydd

För att undvika att bli smittad är det viktigt att skydda sig mot malariamyggans stick. De sticker oftast på kvällen och natten.

Genom att sova under ett impregnerat myggnät eller med en fläkt eller luftkonditionering i rummet kan man försöka undvika att bli stucken. Myggmedel och skyddande klädsel kan också vara till hjälp.

Ibland behöver man ta läkemedel i förebyggande syfte. Då är det viktigt att fortsätta att ta medicinen även sedan man har kommit hem igen.

Symtom

Vanliga tecken på malaria är att man fryser och svettas om vartannat och att man har hög feber som kommer och går. Man kan också ha ont i kroppen, huvudvärk, må illa, kräkas och ha diarré.

Behandling

Om man blir sjuk i malaria behöver man snabb behandling. Oftast får man läkemedel i tablettform, men ibland kan man behöva medicin direkt i blodet. Det får man oftast på sjukhus.

Malariamedel och vaccin

För dig som ska vistas i länder där malaria sprids så är det av vikt att använda myggmedel och myggnät, samt även ta malariamedel om det är påkallat. Använd gärna vår Prisguide för att få mer information huruvida det kan vara nödvändigt med profylaxbehandling för just ditt resmål.

Det finns i dagsläget bara ett godkänt vaccin mot malaria, Mosquirix, men det är inte tillgängligt i Sverige. Resultaten från de inledande studierna visade att skyddseffekten var relativt låg och att vaccinet inte gav ett tillräckligt bra skydd mot den mest allvarliga formen av malaria.

Med anledning av att sjukdomen dödar väldigt många människor, framförallt barn, i utsatta områden, så pågår för närvarande ett projekt i tre afrikanska länder där vaccinet ska inkluderas i barnvaccinationsprogrammet. Detta är ett projekt som drivs av WHO i samarbete med ländernas myndigheter. Förhoppningen är att man tillsammans med andra åtgärder ska rädda tiotusentals liv i dessa länder.

Fler vanliga sjukdomar