En myggburen parasit

Parasiter som sprids av myggor när de sticker, infekterar de röda blodkropparna och kan ligga latent i levern i månader och ibland år, innan det blir en infektion. Malaria finns i Afrika, Sydamerika och Asien. Risken att bli smittad är störst i Afrika.

  • Snabb behandling behövs
  • Ont i kroppen, huvudvärk, må illa, kräkas och ha diarré är vanliga symtom
  • Malaria sprids av myggor som för över parasiter när de sticker

Mer om Malaria

Det finns olika typer av malaria, men alla typer sprids av myggor som för över parasiter när de sticker. Malaria finns i Afrika, Sydamerika och Asien.

Risken att bli smittad är störst i Afrika. Oftast tar det mellan en till fyra veckor från att man blir smittad till att man blir sjuk. Men det kan också dröja månader, upp till flera år, innan man blir sjuk i malaria.

Detta beror på att parasiterna från myggan gömmer sig i levern under kortare eller längre tid innan de infekterar de röda blodkropparna.

Skydd

För att undvika att bli smittad är det viktigt att skydda sig mot malariamyggans stick. De sticker oftast på kvällen och natten.

Genom att sova under ett myggnät eller med en fläkt eller luftkonditionering i rummet kan man försöka undvika att bli stucken. Myggmedel och skyddande klädsel kan också vara till hjälp.

Ibland behöver man ta läkemedel i förebyggande syfte. Då är det viktigt att fortsätta att ta medicinen även sedan man har kommit hem igen.

Symtom

Vanliga tecken på malaria är att man fryser och svettas om vartannat och att man har hög feber som kommer och går. Man kan också ha ont i kroppen, huvudvärk, må illa, kräkas och ha diarré.

Behandling

Om man blir sjuk i malaria behöver man snabb behandling. Oftast får man läkemedel i tablettform, men ibland kan man behöva medicin direkt i blodet. Det får man oftast på sjukhus.

Fler vanliga sjukdomar