Ett luftburet och extremt smittsamt virus

Mässlingviruset utsöndras med andningsluften och sprids via luften som droppar (aerosol). Mottagliga personer smittas via luftvägarnas eller ögonens slemhinnor.

  • Mässling är den mest smittsamma sjukdom vi känner till
  • Det finns ingen behandling som hjälper mot mässling
  • Dödsfall i mässling förekommer fortfarande, även i Europa

Mer om mässling

Sjukdomen är en av de mest smittsamma sjukdomar som finns. Mässlingvirus utsöndras med andningsluften och sprids via luften som droppar (aerosol).

Mottagliga personer smittas via luftvägarnas eller ögonens slemhinnor. Ofta är man rejält sjuk med hög feber i någon vecka, och det kan ta flera veckor innan man har hämtat sig helt.

Det är också ganska vanligt att man får en följdsjukdom, som öroninflammation, bihåleinflammation eller lunginflammation. Ibland kan mässling leda till en allvarlig inflammation i hjärnan.

Det brukar ta 1-3 veckor från att man har smittats tills man blir sjuk, oftast ca 10 dygn.

Symtom

Insjuknandet vid mässling är akut med snabbt stigande feber, irriterade och ljuskänsliga ögon samt tilltagande besvärlig torrhosta.

Efter någon dag uppträder ett storfläckigt, rött och ofta sammanflytande utslag som först brukar ses i ansiktet och sedan sprider sig ner på bål och extremiteter.

Ett annat tidigt symtom vid mässling är vita små fläckar på munslemhinnorna. Komplikationer är ganska vanliga.

Infektion med bakterier

Småbarn drabbas ofta av andningsbesvär och de infekterade slemhinnorna kan bli sekundärinfekterade med bakterier. Barnen kan då få exempelvis öroninflammation, bihåleinflammation eller lunginflammation, vilket ofta kräver antibiotikabehandling. Mässlingviruset har också förmåga att orsaka lunginflammation på egen hand.

En av tusen kan få dödlig hjärninflammation

Sjukdomen kan ibland (ungefär 1/1000) leda till allvarlig hjärninflammation. Denna läker i regel ut men kvarstående hjärnskador och dödsfall förekommer, även i industrialiserade länder med tillgång till avancerad sjukvård.

Behandling

Det finns ingen behandling som hjälper mot mässling, men febernedsättande mediciner kan göra att man mår lite bättre. Det brukar vara skönt att vila i ett svalt och mörkt rum. Oftast vill man undvika skarpt ljus eftersom ögonen är irriterade.

Vaccin

Så kallat monovalent vaccin, dvs sådant som endast skyddar mot mässling, finns inte längre att tillgå på den svenska marknaden. Istället används vaccin med flera komponenter, såsom Priorix eller MMR-Pro. Dessa vacciner är inkluderade i det svenska barnvaccinationsprogrammet och ges i två doser med ca fem års intervall.

För de som är födda mellan 1960-1981 kan det vara tveksamt om man erhållit två doser, och då är det viktigt att fylla på sitt skydd för säkerhets skull. De som vet med sig att de inte haft sjukdomen och är födda innan 1960 behöver ta två doser. Det är inte farligt att ”ta för mycket” vaccin.

Om man är helt säker på att man haft mässling eller erhållit två doser så räknas man som immun mot sjukdomen.

Fler vanliga sjukdomar