Mässling - luftburet virus

Mässlingviruset utsöndras med andningsluften och sprids via luften som droppar (aerosol). Mottagliga personer smittas via luftvägarnas eller ögonens slemhinnor.

  • Mässling är den mest smittsamma sjukdom vi känner till
  • Det finns ingen behandling som hjälper mot mässling
  • Dödsfall i mässling förekommer fortfarande, även i Europa

Mer om Mässling

Sjukdomen är en av de mest smittsamma sjukdomar som finns. Mässlingvirus utsöndras med andningsluften och sprids via luften som droppar (aerosol).

Mottagliga personer smittas via luftvägarnas eller ögonens slemhinnor. Ofta är man rejält sjuk med hög feber i någon vecka, och det kan ta flera veckor innan man har hämtat sig helt.

Det är också ganska vanligt att man får en följdsjukdom, som öroninflammation, bihåleinflammation eller lunginflammation. Ibland kan mässling leda till en allvarlig inflammation i hjärnan.

Det brukar ta 1-3 veckor från att man har smittats tills man blir sjuk, oftast ca 10 dygn.

Symtom

Insjuknandet vid mässling är akut med snabbt stigande feber, irriterade och ljuskänsliga ögon samt tilltagande besvärlig torrhosta.

Efter någon dag uppträder ett storfläckigt, rött och ofta sammanflytande utslag som först brukar ses i ansiktet och sedan sprider sig ner på bål och extremiteter.

Ett annat tidigt symtom vid mässling är vita små fläckar på munslemhinnorna. Komplikationer är ganska vanliga.

Infektion med bakterier

Småbarn drabbas ofta av andningsbesvär och de infekterade slemhinnorna kan bli sekundärinfekterade med bakterier. Barnen kan då få exempelvis öroninflammation, bihåleinflammation eller lunginflammation, vilket ofta kräver antibiotikabehandling. Mässlingviruset har också förmåga att orsaka lunginflammation på egen hand.

En av tusen kan leda till hjärninflammation

Sjukdomen kan ibland (ungefär 1/1000) leda till allvarlig hjärninflammation. Denna läker i regel ut men kvarstående hjärnskador och dödsfall förekommer, även i industrialiserade länder med tillgång till kvalitativ sjukvård.

Behandling

Det finns ingen behandling som hjälper mot mässling, men febernedsättande mediciner kan göra att man mår lite bättre. Det brukar vara skönt att vila i ett svalt och mörkt rum. Oftast vill man undvika skarpt ljus eftersom ögonen är irriterade.

Fler vanliga sjukdomar