En inflammation på hjärnhinnorna

Hjärnhinneinflammation som beror på meningokockbakterier kallas också för epidemisk hjärnhinneinflammation.

  • Det är viktigt att man snabbt får behandling med antibiotika direkt i blodet, genom dropp eller med sprutor
  • Skönt med tyst och mörkt rum under tiden som man är sjuk.
  • De flesta som får en meningit blir återställda.

Mer om Meningokockinfektion

Mellan hjärnan och skallbenet finns ett hålrum som innehåller vätska. Omkring hålrummet finns de så kallade hjärnhinnorna.

Det är de hinnorna som har blivit inflammerade om man har fått en hjärnhinneinflammation, eller meningit som det också kallas.

Hjärnhinneinflammation ska inte förväxlas med hjärninflammation, encefalit, som är en inflammation i själva hjärnan.

Hjärnhinneinflammation som beror på meningokockbakterier kallas också för epidemisk hjärnhinneinflammation. Det är en ovanlig variant, men om man får det behöver man snabb sjukhusvård.

Symtom

Vanliga symtom är:

  • ont i huvudet
  • illamående
  • feber och sjukdomskänsla
  • hudutslag som blåröda prickar eller blåmärken på armarna, fötterna eller bålen som inte försvinner vid tryck
  • nackstelhet
  • ljud- och ljuskänslighet

Om man fått meningokockinfektion kan man insjukna snabbt och bli svårt sjuk på mindre än ett dygn. Man kan förlora medvetandet eller få krampanfall.

Andra symtom som tyder på att man är allvarligt sjuk är blödningar i huden, yrsel och att man känner sig orkeslös grund av lågt blodtryck.

 

Behandling

Det är viktigt att man snabbt får behandling med antibiotika direkt i blodet, antingen genom dropp eller med sprutor. Antibiotika i tablettform räcker inte, eftersom de inte ger tillräckligt hög koncentration av antibiotika i hjärn-ryggmärgsvätskan för att slå ut bakterierna.

Oavsett vilken typ av hjärnhinneinflammation man har så brukar smärtstillande läkemedel som innehåller paracetamol sänka febern och mildra huvudvärken. Ibland kan huvudvärken vara så intensiv att man behöver ta flera smärtstillande läkemedel samtidigt.

Det kan vara skönt att ligga i ett tyst och mörkt rum under tiden som man är sjuk.

De flesta som får en meningit blir återställda. Ibland kan man dock få kvarstående besvär som huvudvärk, yrsel, koncentrationssvårigheter eller försämrad hörsel, men det är viktigt att komma ihåg att om man drabbas i länder där tillgången på läkemedel är begränsad så ökar sannolikheten för att man avlider kraftigt.

Fler vanliga sjukdomar