Bakterieorsakad och mycket svår sjukdom

Meningokocksjukdom, eller epidemisk hjärnhinneinflammation som det också kallas, har ofta ett mycket snabbt förlopp. Tillståndet kan bli livshotande redan efter 24-48 timmar efter de första symtomen, och dödligheten ligger på ca 10-15%.

  • Det är viktigt att man snabbt får behandling med antibiotika direkt i blodet, genom dropp eller med sprutor
  • Skönt med tyst och mörkt rum under tiden som man är sjuk.
  • De flesta som får en meningit blir återställda.

Mer om meningokocker

Meningokocksjukdom (även kallad epidemisk hjärnhinneinflammation) är en infektion som orsakas av bakterien Neisseria meningitidis. Denna bakterie kan orsaka en infektion i det membran som omger hjärnan och ryggmärgen. Mellan hjärnan och skallbenet finns det nämligen ett hålrum som innehåller vätska. Omkring hålrummet finns de så kallade hjärnhinnorna. Det är de hinnorna som har blivit inflammerade om man har fått en hjärnhinneinflammation, eller meningit som det också kallas.

Vid meningokocksepsis (blodförgiftning orsakad av meningokockbakterier) har dessa trängt in i blodet, spridit sig genom hela kroppen och orsakat inflammation i flera organ och kroppsdelar. En sådan infektion kan orsaka svåra skador, förlust av kroppsdelar och även dödsfall.

Det finns flera olika grupper av meningokockbakterier, så kallade serogrupper. Serogrupperna A, B, C, W och Y är de huvudsakliga orsakerna till meningokocksjukdom.

Hur sprids infektionen?

Bakterien överförs via saliv, t ex vid nysningar, pussar eller genom att använda samma bestick eller att dricka ur samma glas eller flaska. Meningokocker finns naturligt i näsan och i svalget på människor och ungefär tio procent av befolkningen bär på bakterien utan att ha några symtom, men kan ändå överföra infektionen till andra.

Vem riskerar att smittas?

Meningokocksjukdom kan drabba personer i alla åldrar, men framför allt spädbarn, förskolebarn och ungdomar. Ofta drabbas nämligen personer som vistas i miljöer med täta och nära kontakter med varandra, som på förskolor/skolor/universitet eller i miljöer där man bor tätt inpå varandra.

Symtom

Vanliga symtom är:

  • ont i huvudet
  • illamående
  • feber och sjukdomskänsla
  • hudutslag som blåröda prickar eller blåmärken på armarna, fötterna eller bålen som inte försvinner vid tryck
  • nackstelhet
  • ljud- och ljuskänslighet

Andra symtom som tyder på att man är allvarligt sjuk är blödningar i huden, yrsel och att man känner sig orkeslös grund av lågt blodtryck.

Extremt snabbt förlopp

Även om sjukdomen diagnostiseras snabbt och behandling sätts in kan den utvecklas mycket hastigt och bli livshotande redan inom 24-48 timmar efter de första symtomen. Dödligheten ligger på ca 10-15%.

Personer som överlever meningokocksjukdom kan drabbas av allvarliga följder, till exempel hjärnskador och problem med nervsystemet, nedsatt hörsel, amputation av kroppsdelar och ärrbildning på huden.

Behandling

Det är viktigt att man snabbt får behandling med antibiotika direkt i blodet, antingen genom dropp eller med sprutor. Antibiotika i tablettform räcker inte, eftersom de inte ger tillräckligt hög koncentration av antibiotika i hjärn- och ryggmärgsvätskan för att slå ut bakterierna.

Oavsett vilken typ av hjärnhinneinflammation man har så brukar smärtstillande läkemedel som innehåller paracetamol sänka febern och mildra huvudvärken. Ibland kan huvudvärken vara så intensiv att man behöver ta flera smärtstillande läkemedel samtidigt.

Det kan vara skönt att ligga i ett tyst och mörkt rum under tiden som man är sjuk.

Det är viktigt att komma ihåg att om man drabbas i länder där tillgången på läkemedel är begränsad så ökar sannolikheten kraftigt att man avlider i sjukdomen.

Vaccin

Det finns flera vaccin som skyddar mot meningokockinfektion. Exempelvis Nimenrix eller Menveo som skyddar mot serotyperna A, C, W och Y, eller Bexsero och Trumenba som skyddar mot serotyp B.

Fler vanliga sjukdomar