Virussjukdom som smittar med avföring och infekterat vatten

Polioviruset kan skada ryggmärgen och ibland leda till att man blir förlamad.

  • Sjukdomen är allvarligare ju äldre man är när man smittas
  • Risk för förlamning i andningsmuskler och ben
  • Det finns ingen behandling mot polio.

Mer om polio

I Sverige vaccineras alla barn mot polio och därför har sjukdomen inte funnits här på många år.

Viruset finns idag endast kvar i Afghanistan och Pakistan, men nu rapporteras fall även från Somalia och några andra afrikanska länder.

Om man planerar att åka till ett land där polio finns ska man försäkra sig om att man har fullständigt vaccinationsskydd. Man kan annars riskera både att själv få sjukdomen och att sprida den vidare.

Smittad men inte sjuk?

Många som smittas av viruset blir inte själva sjuka, men kan ändå smitta andra. De allra flesta som får polio blir helt friska.

Några blir förlamade, vanligtvis i benen. Man kan också bli förlamad i andningsmusklerna, och då är sjukdomen livshotande om man inte får vård.

Polio är ofta en allvarligare sjukdom ju äldre man är när man smittas. Om man har haft polio som barn kan man många år senare få väldigt svåra besvär på nytt, så kallad postpolio.

Symtom

Polio brukar börja med att man får feber, blir trött, får huvudvärk och kräks. En del får sedan en inflammation i ryggmärgen som kan orsaka förlamningar.

Behandling

Det finns ingen behandling mot polio. Om man blir förlamad i andningsmusklerna behöver man få hjälp att andas av en respirator.

Vaccin

För de som enbart behöver påfyllning av poliokomponenten finns det ett så kallat monovalent vaccin, dvs ett som endast skyddar mot polio. Det heter Imovax Polio. Om man även ska inleda eller fylla på sitt skydd mot andra delar av det så kallade ”grundskyddet” så används vaccin med flera komponenter, såsom Boostrix Polio, Tetravac, eller Hexyon. Det sistnämnda ges till spädbarn på BVC under det första levnadsåret som en del av barnvaccinationsprogrammet.

Fler vanliga sjukdomar