Ett virus i nervsystemet

Rabies är en virussjukdom i centrala nervsystemet som kan föras över från däggdjur till människa via saliv.

  • Rabies är en praktiskt taget hundraprocentigt dödlig sjukdom
  • Behandling inom två dygn krävs för att förhindra att sjukdomen bryter ut
  • Även om man redan är vaccinerad mot rabies behöver man omedelbar behandling

Mer om Rabies

Rabies är utbredd över stora delar av världen, Sverige tillhör de få länder där rabies inte finns.

Risken för smitta är större i länder med fritt kringströvande hundar och dålig kontroll på rabiesvaccination av husdjur. Man ska undvika att ha nära kontakt med djur som man inte känner.

Ett rabiessmittat djur kan smitta om man blir biten eller slickad på ett sår eller i ansiktet.

Oftast är det hundar som för över sjukdomen, men man kan även bli smittad av andra däggdjur som till exempel apor, rävar och fladdermöss.

Om det går så långt att man blir sjuk är rabies alltid en dödlig sjukdom.

Symtom

Om man blivit biten eller slickad på ett sår kan domningar och smärta kring det stället vara ett första symtom på rabies.

Den som är sjuk i rabies får tidigast efter några dagar ångest och hallucinationer. Huvudvärk, förvirring och kramper hör också till symtomen.

Behandling

Om man blir biten eller slickad av ett djur på ett sår eller i ansiktet, är det alltid viktigt att tvätta platsen noga med tvål och vatten i minst 20 minuter och därefter omedelbart uppsöka sjukvård.

Om det händer i ett land där det finns rabies måste man få behandling inom två dygn för att förhindra att sjukdomen bryter ut. Även om man redan är vaccinerad mot rabies behöver man behandling.

Fler vanliga sjukdomar