RS-virus, även kallat RSV


RS-virus sprids särskilt under vinterhalvåret och ger ofta upphov till en besvärlig luftvägsinfektion. Speciellt hos små barn och äldre kan infektionen bli riktigt allvarlig.

  • Förekommer i årliga epidemier under vinterhalvåret
  • Kan orsaka allvarlig sjukdom med pneumoni och bronkiolit (inflammation i de små luftvägarna)
  • Genomgången infektion leder endast till partiell immunitet vilket innebär att man kan bli sjuk igen och föra smittan vidare
  • Det finns ett vaccin särskilt för gravida; Abrysvo
  • Vaccinet för äldre heter Arexvy
Boka tidDrop-in

Mer om RS-virus

Spridning av RS-virus

Fall av RS-virus kan förekomma under hela året men typiskt är att vi i Sverige har en kraftig epidemisk spridning under vinterhalvåret.

Exakt när den mer utbredda spridningen startar och slutar kan skilja sig åt från år till år men över tid ses ett mönster där vi vartannat år drabbas av allvarligare epidemier med tidigare start på hösten.

Hur smittar RS-virus?

RS-virus smittar genom direkt- eller indirekt kontakt med en infekterad person. Smitta förekommer både via aeroslol från hosta och nysningar. Men smitta sker även indirekt där viruspartiklar hamnat på en yta (exempelvis ett handtag) som du sedan kommer i kontakt med och för vidare till mun, näsa eller annan slemhinna vilka agerar inkörsportar för viruset till din kropp.

Genom användningen av desinfektionsmedel eller tvål och vatten kan viruset inaktiveras och risken för smitta minskas.

Symtom på RS-virus

Vid RS-virusinfektion ses ofta typiska förkylningssymtom och de kan ofta vara svårt att skilja från en ”vanlig” förkylning eller influensa. Symtom som feber, hosta, snuva och trånga luftvägar är alla vanligt förekommande och normalt ger symtomen med sig inom en till två veckor.

Dock kan RS-virusinfektion, särskilt hos vissa riskgrupper, ge upphov till allvarlig infektion med pneumoni och alveolit där lungorna och de små luftvägarna angrips och i dessa fall kan sjukhusvård bli nödvändig.

Till riskgrupper räknas gravida, små barn (upp till ungefär 2 års ålder), äldre (över 65 års ålder) och de med underliggande sjukdomar som påverkar immunförsvaret eller hjärtat och lungornas funktion negativt.

Immunitet mot RS-virus

Efter att RS-virusinfektionen läkt ut får man vad som kallas en partiell immunitet. Detta innebär att man förvisso kan fortsätta drabbas av upprepade RS-virusinfektioner men att symtomen blir lindrigare och mer sällan orsakar allvarligare symtom.

I takt med att man åldras och immunförsvaret försvagas ökar dock risken för att ånyo drabbas av allvarlig infektion med pneumoni och alveolit.

Behandling av RS-virus

Eftersom RS-virus är just ett virus hjälper inte antibiotika. Vid lindrig infektion kan man i syfte att lindra besvären vila, dricka mycket, ligga med huvudet högt samt ta receptfria smärtstillande och febernedsättande medel.

Man kan också använda avsvällande nässprej. Vid allvarlig infektion kan syrgasbehandling och respiratorvård bli nödvändigt. I dagsläget saknas effektiva läkemedel som bekämpar viruset.

Vaccin

Då RS-virusinfektion kan ge upphov till svår sjukdom där effektiv behandling saknas är det viktigt att man gör det man kan för att minska spridningen av sjukdomen.

Nu finns äntligen vaccination mot RS-virusinfektion att tillgå och är tillgängligt för vuxna 60 år eller äldre alternativt gravida i alla åldrar i syfte att skydda barnet efter födseln. Det finns två vacciner mot RS-virusinfektion, vilka skiljer sig lite åt, och dessa kan du läsa mer om här: Arexvy och Abrysvo.

Fler vanliga sjukdomar