TBE är en mycket allvarlig sjukdom

TBE – eller fästingburen hjärninflammation – är en virussjukdom som sprids av fästingar och som kan orsaka en inflammation i hjärnan eller hjärnhinnorna.

  • TBE kan inte botas, bara undvikas.
  • Fästingar är vanliga i mellersta- och södra Sverige.
  • Flera hundra arter över hela världen.

Mer om TBE

TBE, eller fästingburen hjärninflammation, är en virussjukdom som sprids av fästingar och som kan orsaka en inflammation i hjärnan eller hjärnhinnorna. Det finns flera hundra olika arter av fästingar spridda över hela världen.

Förekomst

I Sverige förekommer de huvudsakligen i Götaland och Svealand, samt även utefter Norrlandskusten. Fästingar är aktiva när temperaturen ligger över 4-5 grader. Det betyder normalt en säsong från tidigast mars till senast november.

Antal fall

Sedan början av 2000-talet har antalet rapporterade fall av TBE mer än tredubblats, och data från 2023 visar att ca 600 personer årligen drabbas. Sjukdomsfall inträffar också utanför de traditionella riskområdena. Detta tyder på en ökad utbredning, och för att övervaka spridningen har virusorsakad hjärninflammation blivit en så kallad anmälningspliktig sjukdom.

Fästingen

Fästingen trivs bäst på fuktiga och lite skuggiga platser, och när den är aktiv sitter den ofta på ett grässtrå någon decimeter ovan markytan och väntar på att ett lämpligt offer skall passera.

Fästingar behöver blod för att utvecklas, och de får blod genom att bita sig fast på fåglar och däggdjur. Genom blodet kan fästingarna infekteras med olika smittämnen och föra dem vidare. Innan fästingen börjar suga blod låter den lite saliv rinna ner i bettsåret via sitt hullingförsedda sugrör. Saliven innehåller dels ett bedövningsmedel som gör att sticket blir smärtfritt, dels ett ämne som förhindrar blodet att koagulera samt även ett desinfektionsmedel.

Tyvärr innehåller saliven från en del fästingar också det så kallade TBE-viruset (från engelskans Tick-Borne Encephalitis) som orsakar hjärninflammation. Därför kan man smittas av TBE även om man snabbt tar bort fästingen.

De flesta som smittas får lindriga besvär och blir friska efter ungefär en vecka, men upp till en tredjedel får hjärn- eller hjärnhinneinflammation.

Symtom på TBE

Det tar oftast mellan fyra och tio dagar från det att man smittas till dess att man blir sjuk, men det kan ta ända upp till en månad. De första tecknen är vaga och allmänna besvär som huvudvärk, muskelvärk, trötthet och feber. Dessa symtom varar bara i ett par dagar till en vecka. De flesta har sedan blivit av med infektionen och är helt återställda.

Om du, framförallt under sensommaren eller tidig höst, får feber, huvudvärk, blir stel i nacken och är psykiskt påverkad kan du ha smittats med TBE. Ungefär en tredjedel av dem som insjuknar i TBE vet inte om att de blivit fästingbitna före insjuknandet. Hos ungefär 20-30 procent av alla som smittas sprids viruset vidare till hjärnan och hjärnhinnorna. Nya symtom brukar komma ungefär en vecka efter att de första symtomen har försvunnit.

När man insjuknar igen får man oftast hög feber, svår huvudvärk, kräkningar, ljuskänslighet och yrsel. Dessutom påverkas det centrala nervsystemet, och man kan få gångsvårigheter, talrubbningar och koncentrations- eller minnesstörningar. Var tionde får olika förlamningssymtom. Dödsfall i TBE förekommer, även i Sverige.

Behandling av TBE

Det finns i dag inget sätt att bota TBE när den väl brutit ut, utan kroppen måste själv läka infektionen. Däremot kan man få vård för de olika sjukdomstecken som visar sig. Om man får hjärn- eller hjärnhinneinflammation behöver man oftast sjukhusvård. Det kan ta flera månader innan man blir frisk. Vid svår sjukdom är det inte ovanligt med bestående besvär. När man har haft TBE är man immun för resten av livet.

Vaccin

Enda sättet att skydda sig mot TBE är att vaccinera sig. De vaccin som finns på den svenska marknaden heter Encepur och FSME. De anses vara helt likvärdiga, vilket innebär att det inte spelar någon roll vilket av dem man tar. Vaccinerna finns även i barndos.