Smittar via mat och vatten

Relativt vanlig bakteriesjukdom som kan orsaka blodförgiftning.

  • Smittan sprids via vatten eller mat med anledning av dålig handhygien
  • Tyfoidbakterierna kan finnas i avföringen upp till flera månader efter att man har blivit frisk
  • Trots behandling kan man få skador på inre organ

Mer om tyfoid

Ofta är det mat som tillagats vid för låg temperatur för att bakterierna ska dö.

Risken att bli smittad är störst i Afrika, Sydamerika och Sydostasien. Det brukar ta 10-14 dagar från det att man blir smittad tills man blir sjuk.

Orsakas av dålig handhygien

Tyfoidfeber sprids via avföringen, så det är viktigt att tvätta händerna ordentligt med tvål och vatten efter varje toalettbesök så att inte andra smittas. Bakterierna som ger tyfoidfeber kan finnas i avföringen upp till flera månader efter att man har blivit frisk.

De gramnegativa bakterierna fastnar i tarmludden och kan medföra att tarmväggen penetreras. Då sprids tarmvätska till platser där sådan inte ska finnas, vilket kan orsaka svår blodförgiftning.

Om man får behandling för tyfoidfeber blir man oftast frisk, men man kan få skador på inre organ.

Symtom

Om man får tyfoidfeber kan man till exempel få

  • hög feber under lång tid
  • huvudvärk
  • muskelvärk
  • förstoppning och sedan diarré

Ibland får infekterade personer hosta och blir förvirrade. Typiskt symtom för tyfoidfeber är även små blekröda fläckar på buken, men de uppträder inte alltid.

Under första veckan kan magen vara förstoppad för att under den andra veckan övergå i diarréer. Därefter går det bara utför. Blödningar från mag-, och tarmkanalen, perforering av tarmväggen, bukhinneinflammationer och blodförgiftning. Det är en mycket allvarlig sjukdom som kan vara dödlig utan behandling.

Behandling

Man behöver oftast behandling på sjukhus med antibiotika.

Vaccin

För att undvika att drabbas av tyfoid kan man vaccinera sig innan resan. I Sverige finns det två vacciner, nämligen Vivotif och Typhim VI.

Vivotif är ett oralt vaccin i kapselform som tas vid tre tillfällen med en dags intervall (exempelvis måndag, onsdag, fredag). Det är vårt förstahandsval, men då det är ett levande försvagat vaccin har det sina begränsningar.

Typhim VI ges som en spruta, men är inte heller alltid det bästa valet. Allt beror på just dina förutsättningar.

Skyddet varar i ca tre år från vaccinationstillfället.