Diplomerad utbildning i vaccinologi och tropikmedicin

Det är inte vem som helst som får ge råd om vaccinationer hos oss på våra mottagningar och vaccinbussar.

Våra sjuksköterskor och läkare har alla genomgått marknadens mest omfattande vaccinatörsutbildning som tillhandahålls av vår interna vaccinationsAkademi, som utformats av våra egna vaccinationsspecialister och kontinuerligt utvärderas och granskas av andra experter i tropikmedicin  och vaccinologi. Det gör att den som kommer till oss kan vara säker på att erhålla den bästa rådgivning som går att få.

Vi gör skillnad

Vi lever som vi lär, vilket innebär att vi:

  • hjälper till med att skapa och definiera nationell policy avseende vacciner
  • är drivande i en offensiv kommunikation om allt som har med vaccin att göra och har täta partnerskap med de stora tillverkarna
  • dessutom driver podden livetpapaus.se, för att låta de som drabbats av obotliga sjukdomar själva få komma till tals.

Unik kompetens

Vår diplomutbildning adderar en unik vaccinkompetens till den allmänna kunskap och träning varje sjuksköterska och läkare får under sin grundutbildning.

Omfattande teori

Förutom vaccinologins grunder och tusenåriga historia tränas vaccinationstekniker och administration, hantering av barn i alla åldrar, särskilda förhållanden för vaccination vid graviditet, nedsatt immunförsvar, allergier, analyfaxi och mycket annat. Vi går igenom det svenska barnvaccinationsprogrammets alla fördelar och förbättringsmöjligheter, grundskyddsvaccineringar, principer för covid-vaccinering samt den bakomliggande tekniken, riskgruppsvaccinering vad gäller influensa, pneumokocker, vattkoppor och bältros samt fördjupningar i resevaccin som gula febern, hepatit A+B, japansk encefalit, meningokocker, kolera, ETEC, tyfoidfeber, rabies, tuberkulos, malariaprofylax samt myggburna sjukdomar och andra tropiska infektionssjukdomar. Till detta läggs naturligtvis allt om TBE och fästingarnas liv och leverne, samt humant papillomvirus.

Obligatorisk praktik

Parallellt med den mycket omfattande teoretiska utbildningen har alla våra sjuksköterskor och läkare en månads obligatorisk praktik med ämnesspecialister. Under utbildningen får deltagarna även ta del av inläsningsmaterial, studier och en fallbank med hundratals komplicerade vaccinationsfall.

Efter godkända utbildningsmoment och erhållet diplom är de redo att träffa dig på våra mottagningar eller bussar.

Välkommen till oss på Vaccin.nu och Sveriges mest välutbildade vaccinatörer!

87464231_3785248864826079_2697196671128829952_n

Jesper Angelin, läkare