Vaccin mot Denguefeber

När du vaccineras mot denguefeber får du två doser innan avresa, tagna med minst tre månaders intervall. Efter dessa två doser har du ett långvarigt skydd.

  • Effektivt skydd mot en mycket allvarlig sjukdom som sprids av myggor
  • Kan ges från 4 års ålder
  • Pris = 1600 kr / dos

Kort om sjukdomen

  • Denguefeber är en virussjukdom som finns i alla subtropiska och tropiska områden
  • Sjukdomen sprids med myggor som framförallt är aktiva när det är ljust ute, ofta i gryning eller skymning, men även andra tider på dygnet
  • Det finns fyra olika serotyper (varianter) av denguevirus. Infektion av respektive serotyp ger ett livslångt skydd mot den serotypen

Typ av vaccin

Vaccinet är ett så kallat levande försvagat vaccin.

Hur länge har vaccinet använts?

Qdenga har funnits tillgängligt sedan 2022.

Skyddseffekt

Vaccinet ger ett fullgott skydd efter två doser. Skyddet räcker åtminstone i 5 år.

Intervall och administration

Två doser ges med tre månaders mellanrum.

Vaccinet administreras som en injektion i överarmen.

Nedsatt immunförsvar

Detta vaccin kan inte ges till personer med nedsatt immunförsvar då det är ett levande försvagat vaccin.

Graviditet

Vaccinet går inte att ta under graviditeten, och man ska inte heller bli gravid en månad efter vaccinationen.

Biverkningar

De vanligaste biverkningarna är smärta och rodnad kring insticksstället, huvudvärk och trötthet. Dessa biverkningar brukar gå över inom ett par dagar.

Vad händer om det har gått längre tid mellan doserna än rekommenderat?

Man behöver inte börja om med vaccineringen, utan kan fortsätta på nästa dos när det passar.

Fler vacciner