Vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio

Detta vaccin kompletterar barnvaccinationsprogrammet för de som behöver skydd mot difteri, stelkramp och kikhosta, men som även behöver fylla på sitt skydd mot polio. Det kan vara aktuellt om man exempelvis ska utsätta sig för en ökad polio-risk vid utlandsresa, studier eller yrkesarbete. I vissa fall kan det även vara ett krav från myndigheter; även om risken skulle vara begränsad.

  • En dos ger ett 20-årigt skydd
  • Fem doser polio (inkl de fyra som ingår i barnvaccinationsprogrammet) ger ett livslångt skydd mot polio
  • Pris = 550 kr / dos

Kort om sjukdomarna

  • Difteri kallas också för ”stryparsjukan” och beror på en bakterie som utsöndrar ett gift som kan skada många av kroppens organ, till exempel hjärtat och njurarna
  • Stelkrampsbakterien finns i jorden och bildar ett gift som blockerar nerver i ryggmärgen vilket kan orsaka svåra kramper
  • Kikhosta är en bakterieorsakad luftvägsinflammation och en av de infektionssjukdomar som brukar kallas barnsjukdomar, även om också vuxna kan få kikhosta
  • Polio är en virussjukdom som smittar via avföring och infekterat vatten. Polioviruset kan skada ryggmärgen och ibland leda till att man blir förlamad
  • Vacciner som skyddar mot dessa sjukdomar är en del av ”grundskyddet”, dvs ingår som en del av barnvaccinationsprogrammet

Påfyllning av grundskyddet

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att erhållet grundskydd från barnvaccinationsprogrammet fylls på var 20:e år. Vissa länder rekommenderar ännu kortare intervall såsom 10 år mellan vaccinationerna.

De flesta är vaccinerade inom barnvaccinationsprogrammet vilket ger ett skydd upp till 30 års ålder. Därefter behöver du fylla på för att ha ett gott skydd mot sjukdomarna. Det kan finnas anledning att överväga ett kortare intervall om risken man utsätter sig för är större än normalt.

De som ska vistas under en längre period i ett land med högre förekomst av polio och samtidigt behöver en påfyllning av difteri, stelkramp och kikhosta rekommenderas att fylla på med Boostrix Polio.

Skyddseffekt

Vaccinet ger ett praktiskt taget komplett skydd mot samtliga sjukdomar som omfattas. Man räknar med ca 30 års skydd mot stelkramp, 20 års skydd mot difteri och ca 10 års skydd mot kikhosta. Skyddet mot polio beräknas vara livslångt.

Intervall och administration

Vaccinet ges i en dos, och administreras vanligen i en överarm.

Nedsatt immunförsvar

Detta vaccin kan ges även till dig som av någon anledning har nedsatt immunförsvar då vaccinet är avdödat.

Graviditet

Vaccinet går bra att ta under graviditet eftersom det är ett avdödat vaccin och således inte medför ökad risk för fostret. Är du dessutom född mellan 1979-1996 kan du sakna skydd mot kikhosta och att bli vaccinerad under graviditeten medför skydd för spädbarnet i upp till 6 månader genom att antikroppar förs över via moderkakan.

Biverkningar

De vanligaste biverkningarna är smärta och rodnad kring insticksstället, huvudvärk och trötthet. Dessa biverkningar brukar gå över inom ett par dagar.

Fler vacciner