Vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio

Detta vaccin används som grundvaccination till de som inte erhållit ett skydd via barnvaccinationsprogrammet och behöver skydd mot difteri, stelkramp, kikhosta samt polio.

  • Grundvaccinering till helt ovaccinerad vuxen
  • Tre doser ges det första året
  • Pris = 550 kr / dos

Kort om sjukdomarna

  • Difteri kallas också för ”stryparsjukan” och beror på en bakterie som utsöndrar ett gift som kan skada många av kroppens organ, till exempel hjärtat och njurarna
  • Stelkrampsbakterien finns i jorden och bildar ett gift som blockerar nerver i ryggmärgen vilket kan orsaka svåra kramper
  • Kikhosta är en bakterieorsakad luftvägsinflammation och en av de infektionssjukdomar som brukar kallas barnsjukdomar, även om också vuxna kan få kikhosta
  • Polio är en virussjukdom som smittar via avföring och infekterat vatten. Polioviruset kan skada ryggmärgen och ibland leda till att man blir förlamad
  • Vacciner som skyddar mot dessa sjukdomar är en del av ”grundskyddet”, dvs ingår som en del av barnvaccinationsprogrammet

Del av grundskyddet

Samtliga svenska medborgare förväntas ha ett skydd mot ovan nämnda sjukdomar. Om man inte erhållit ett sådant skydd kan detta vaccin användas för att åstadkomma ett dylikt.

Efter den inledande vaccinationsserien behöver man fylla på med en så kallad booster för att ha ett gott skydd mot sjukdomarna. Det görs ca tio år senare. Det kan finnas anledning att överväga ett kortare intervall om risken man utsätter sig för är större än normalt.

Skyddseffekt

Efter vaccinationsserien som omfattar tre doser ger vaccinet ett praktiskt taget komplett skydd mot samtliga sjukdomar som omfattas. Man räknar med att effekten håller i sig ca 10 år. Därefter fyller man på med en booster för ytterligare 20 års skydd.

Intervall och administration

Vaccinet ges i tre doser, där dos 2 tas ca två månader efter den första och den tredje ytterligare sex månader senare. Vaccinet administreras vanligen i en överarm.

Nedsatt immunförsvar

Detta vaccin kan ges även till dig som av någon anledning har nedsatt immunförsvar då vaccinet är avdödat.

Graviditet

Vaccinet går bra att ta under graviditet eftersom det är ett avdödat vaccin och således inte medför ökad risk för fostret. Är du dessutom född mellan 1979-1996 kan du sakna skydd mot kikhosta och att bli vaccinerad under graviditeten medför skydd för spädbarnet i upp till 6 månader genom att antikroppar förs över via moderkakan.

Biverkningar

De vanligaste biverkningarna är smärta och rodnad kring insticksstället, huvudvärk och trötthet. Dessa biverkningar brukar gå över inom ett par dagar.

Fler vacciner