Vaccin mot Gula febern

Stamaril är avsett för personer som reser till, passerar genom eller bor i ett område där Gula febern finns eller reser till ett land där det krävs ett bevis på genomgången vaccination för inresa.

Även mellanlandningar i ett land som av slutdestinationen klassas som Gula febern-område kan föranleda krav på dylikt bevis.

Ett sådant kan bara utfärdas av särskilt certifierade vaccinationsmottagningar, och gäller från 10 dagar efter vaccinationen.

  • En dos räcker för att erhålla skydd
  • Skyddet är livslångt
  • Pris = 630 kr / dos

Kort om sjukdomen

  • Gula febern är en virussjukdom med hög dödlighet som sprids med myggor. Sjukdomen finns enbart i Afrika och Sydamerika
  • Viruset skadar bland annat levern, vilket gör att huden blir gulfärgad, därav namnet
  • De flesta länder tillämpar restriktioner för inresa om man reser ifrån ett land där sjukdomen förekommer. Det kan också finnas krav på att en resenär som ankommer till länder där risk för smitta finns är vaccinerad. Detta beror på att man inte vill riskera att sjukdomen sprids. För att få information om vaccinet behövs till ditt resmål, se vår Prisguide

Typ av vaccin

Vaccinet är ett så kallat levande försvagat vaccin.

Hur länge har vaccinet använts?

Vaccin av denna typ har använts sedan 1937 och givits i över 400 miljoner doser.

Skyddseffekt

Stamaril ger ett praktiskt taget komplett skydd mot gula febern. Skyddet anses vara livslångt.

Intervall och administration

Vaccinet ges i en dos, och administreras vanligen i en överarm. Andra levande vacciner tas vid samma tillfälle alternativt med fyra veckors intervall. Om möjligt ska man undvika ett samtidigt vaccinerande med mässlingsvaccin, eftersom skyddet mot gula febern då blir något sämre.

Högre ålder eller nedsatt immunförsvar

I vissa fall kan det på grund av medicinska eller andra ställningstaganden vara lämpligt att istället skriva ett intyg om undantag från vaccination, då risken för biverkningar är större. Den bedömningen görs i så fall inför varje resa. Ett sådant intyg är kostnadsfritt. Om risken för att drabbas av sjukdom är väldigt hög kan det dock finnas anledning för oss att helt avråda från resa.

Graviditet och amning

Vaccinet ska inte tas under graviditet (utom i särskilda undantagsfall). Ammande mödrar som vill vaccineras måste avstå amning i minst en månad efter vaccination.

Biverkningar

De vanligaste biverkningarna är feber, smärta och rodnad kring insticksstället, huvudvärk och trötthet. Dessa biverkningar brukar gå över inom ett par dagar.

Fler vacciner