Vaccin mot hepatit A

Detta vaccin kan vara aktuellt vid utlandsresa, då sjukdomen sprids med mat och vatten och är vanlig i större delen av världen.

  • Ger ett effektivt skydd under lång tid
  • Extra lämpligt för de som redan erhållit Hepatit B-skydd
  • Pris = 490 kr / dos

Kort om sjukdomen

  • Hepatit A finns i stora delar av världen och smittar via förorenad mat och förorenat vatten. Sjukdomen leder till leverinflammation som kan göra dig sjuk i flera veckor till månader. Om du ska ut och resa kan det vara viktigt att vara vaccinerad mot Hepatit A. För information om vaccinet behövs till ditt resmål, se vår Prisguide

Typ av vaccin

Vaccinet är ett så kallat avdödat vaccin och kan därför aldrig orsaka sjukdom. I Sverige finns två vaccin mot Hepatit A som anses vara likvärdiga; Vaqta och Havrix. Barn från 6 månaders ålder och uppåt kan vaccineras med dessa.

Hur länge har vaccinet använts?

Vi började vaccinera mot hepatit A i början av 1990-talet, och samma vaccin används fortfarande. Vaccinet har givits i över 200 miljoner doser totalt sett.

Skyddseffekt

Två doser ger dig ett fullgott skydd i 30-40 år.

Intervall och administration

Doserna ges med ett rekommenderat intervall om 12 månader för kontinuerligt skydd och som lägst 6 månader mellan doserna. Du kan vaccinera dig precis innan avresa vid behov, men det är alltid bättre att vara ute i god tid. Vaccinet ges vanligtvis i överarmen.

Vad händer om jag avviker från schemat?

Du behöver aldrig börja om utan fortsätter med den dos du skulle tagit.

Nedsatt immunförsvar

Hepatit A-vaccin kan ges till dig med nedsatt immunförsvar då vaccinet är avdödat.

Graviditet

Det går alldeles utmärkt att vaccinera sig även om man är gravid.

Biverkningar

Vanligaste biverkningarna är smärta och ömhet vid insticksstället. Mindre vanliga biverkningar är huvudvärk och lätt sjukdomskänsla. Detta brukar gå över på ett par dagar.

Fler vacciner