Vaccin mot hepatit A+B upp till 16 års ålder

Twinrix för barn är ett kombinationsvaccin som efter de två första doserna ger ett komplett skydd mot både hepatit A och B. Den tredje dosen används för att säkerställa långtidsskyddet. Vid tidsbrist kan Ambirix övervägas.

Vaccinet kan ges från 6 månaders ålder. För de som är 16 år fyllda rekommenderas istället Twinrix för vuxna.

  • Ger ett bättre skydd än enskilda doser mot Hep A och B
  • Efter två doser erhålls 1 års skydd
  • Pris = 490 kr / dos

Mer om sjukdomarna

  • Hepatit A och B finns i stora delar av världen och kan leda till en leverinflammation som kan göra ditt barn allvarligt sjuk i flera veckor eller månader. Hepatit B klassas dessutom som blodsmitta och kan leda till en kronisk inflammation och även levercancer
  • Hepatit A smittar via mat och vatten
  • Hepatit B smittar via kroppsvätskor
  • För att få information om skydd mot dessa sjukdomar behövs till ditt barns resmål, se vår Prisguide

Typ av vaccin

Twinrix för barn är ett avdödat kombinationsvaccin som ger skydd mot både hepatit A och B.

Hur länge har vaccinet använts?

Twinrix för barn har varit godkänt sedan mitten av 1990-talet.

Är ditt barn redan vaccinerat mot hepatit B?

Då går det bra att istället välja ett vaccin enbart mot hepatit A (Havrix/Vaqta).

Skyddseffekt

  • Dos 1: Inget skydd
  • Dos 2: Skydd mot hepatit A+B i ca ett år
  • Dos 3: Skydd mot hepatit A i 30-40 år och ett livslångt skydd mot hepatit B

Intervall och administration

För att erhålla ett skydd inför en resa så måste det administreras minst två doser av vaccinet, och det ska gärna gå fyra veckor mellan doserna. Den tredje dosen tas sedan 5-12 månader efter den första.  Twinrix administreras som en injektion i överarmsmuskeln.

Nedsatt immunförsvar

Twinrix kan ges till personer med nedsatt immunförsvar då vaccinet är avdödat.

Biverkningar

De vanligaste biverkningarna är smärta och rodnad kring insticksstället, huvudvärk och trötthet. Dessa biverkningar brukar gå över inom ett par dagar.

Vad händer om det har gått längre tid mellan doserna än rekommenderat?

Man behöver inte börja om med vaccineringen, utan kan fortsätta på nästa dos när det passar. Observera dock att skyddet inte uppträder innan minst två doser tagits.

Fler vacciner