Vaccin mot hepatit B

För att erhålla ett skydd vaccineras man vid totalt tre tillfällen, och initialt skydd mot sjukdomen erhålles efter att man fått två doser, varför det är viktigt att vara ute i god tid innan exempelvis en resa så att man hinner ta båda två. Det ska nämligen gärna gå 3-4 veckor mellan doserna. Det erhållna skyddet räcker i ca ett år.

Därefter är det dags för den tredje dosen som ger ett livslångt skydd mot hepatit B.

  • Effektivt och livslångt skydd mot en sjukdom som finns över hela världen
  • Om du löper hög risk och har kort om tid kan ett schema om fyra doser övervägas
  • Pris = 450 kr / dos

Kort om sjukdomen

  • Hepatit B finns i stora delar av världen och kan leda till en leverinflammation som kan göra dig allvarligt sjuk
  • Hepatit B klassas som blodsmitta och kan även leda till en kronisk inflammation och levercancer
  • Man kan drabbas av sjukdomen om man får smittade kroppsvätskor på skadad hud eller på slemhinnor som till exempel i ögonen, munnen eller andra kroppsöppningar
  • Om man ska ut och resa kan det vara viktigt att vara vaccinerad mot hepatit B. För information om vaccinet behövs till ditt resmål, se vår Prisguide

Typ av vaccin

Vaccinet är ett så kallat avdödat vaccin och kan därför aldrig orsaka sjukdom.

Hur länge har vaccinet använts?

Vaccin mot hepatit B har använts sedan 1980-talet.

Skyddseffekt

  • Dos 1: Inget skydd
  • Dos 2: Skydd mot hepatit B i ca ett år
  • Dos 3: Livslångt skydd mot hepatit B

Intervall och administration

För att du ska erhålla ett skydd inför en resa så måste du ta minst två doser av vaccinet, och det ska gärna gå fyra veckor mellan doserna. Den tredje dosen tas sedan 5-12 månader efter den första.

Om man har tidsbrist kan i vissa fall ett snabbschema som omfattar fyra doser användas. För information om vilka vaccin som behövs till ditt resmål, se vår Vaccinationsguide.

Vaccinet administreras som en injektion i överarmsmuskeln.

Nedsatt immunförsvar

Hepatit B-vaccin kan ges till dig med nedsatt immunförsvar då vaccinet är avdödat.

Biverkningar

De vanligaste biverkningarna är smärta och rodnad kring insticksstället, huvudvärk och trötthet. Dessa biverkningar brukar gå över inom ett par dagar.

Vad händer om det har gått längre tid mellan doserna än rekommenderat?

Man behöver inte börja om med vaccineringen, utan kan fortsätta på nästa dos när det passar. Observera dock att skyddet inte uppträder innan minst två doser tagits.

Skydd mot Hepatit D

Kuriosa: När man vaccinerar sig mot hepatit B får man automatiskt ett skydd mot den mindre vanliga sjukdomen hepatit D. Hepatit D kräver nämligen närvaro av viruset som orsakar hepatit B för att man skall kunna bli infekterad.

Fler vacciner