Vaccin mot HPV

Vaccinering med Gardasil 9 ger ett mycket bra skydd mot sjukdomar orsakade av HPV (humant papillomvirus).

Dessa sjukdomar innefattar livmoderhalscancer, cellförändringar som är förstadier till cancer i de kvinnliga könsorganen (livmoderhals, yttre delar av könsorganet och slida), och könsvårtor (kondylom), som kan drabba bägge könen. Vaccinet skyddar även mot peniscancer, analcancer, eller cancer i svalg och munhåla.

Vaccinet ingår i barnvaccinationsprogrammet för bägge könen, och ges då i 9-14 års ålder via elevhälsan. Ju färre sexuella partners man haft desto större effekt, men det hindrar inte vaccination även i högre åldrar.

  • Effektivt skydd mot cancer i och kring könsorgan samt svalg och munhåla, och även genitala vårtor
  • Vaccinet kan administreras i olika scheman beroende på ålder
  • Pris = 2150 kr / dos

Kort om sjukdomen

  • HPV kallas också vårtvirus och är mycket vanligt. Det kan delas in i över hundra olika typer. Av en del HPV-typer kan man få vanliga vårtor, oftast på händer eller fötter. Av andra typer kan man få vårtor i underlivet, så kallade kondylom
  • HPV typ 16 och 18 orsakar cirka 70% av fallen av livmoderhalscancer
  • Det finns ingen behandling mot själva virusinfektionen
  • HPV sprids från person till person genom kontakt mellan hud eller slemhinnor. HPV i underlivet smittar när man har sex, men risken för smitta minskar om man använder kondom.

Typ av vaccin

Vaccinet är ett så kallat avdödat vaccin och kan därför aldrig orsaka sjukdom.

Hur länge har vaccinet använts?

HPV-vaccin blev tillgängligt på marknaden 2006.

Skyddseffekt

Vaccinet ger så gott som fullgott skydd och anses räcka livet ut efter avslutad vaccinationsserie.

Intervall och administration

Vaccinet ges i två doser med sex månaders mellanrum från åldrarna 9-14 år och i tre doser med två respektive fyra månaders mellanrum från åldrarna 14 år och uppåt.

Vaccinet administreras som en injektion i överarmsmuskeln.

Åldersgränser

Det finns studier som visar att vaccinet ger ett bra skydd om man vaccinerar sig innan 26 års ålder avseende män och 45 års ålder avseende kvinnor, men det går bra att vaccinera sig även om man är äldre. Det handlar trots allt om risken att utsättas för smitta, och en förändrad livssituation kan medföra att man även i högre åldrar utsätter sig för en högre risk än tidigare, vilket motiverar vaccination.

Nedsatt immunförsvar

HPV-vaccin kan ges till de med nedsatt immunförsvar då vaccinet är avdödat.

Biverkningar

De vanligaste biverkningarna är smärta och rodnad kring insticksstället, huvudvärk och trötthet. Dessa biverkningar brukar gå över inom ett par dagar.

Vad händer om det har gått längre tid mellan doserna än rekommenderat?

Man behöver inte börja om med vaccineringen, utan kan fortsätta på nästa dos när det passar.

Fler vacciner