Vaccin mot Influensa

Årets vaccin mot influensa innehåller fyra olika influensatyper, därför att det kan vara flera olika utbrott under året, med olika influensavirus.

På grund av att det är olika virus som sprids varje år måste du också förnya ditt skydd årligen, och denna säsongs vaccin innehåller följande:

  • A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019 (H1N1) pdm09-likt virus
  • A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2)-likt virus
  • B/Washington/02/2019 (B/Victoria-linjen)-likt virus
  • B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata-linjen)-likt virus

Du har i det här årets vaccin ett vaccin mot svininfluensa (H1N1).

Detta här är inte samma vaccin som har gett en ökad risk för narkolepsi, eller sömnsjuka, hos barn och ungdomar.

Influensavaccinet innehåller det viktigaste av de olika virusstammarna, som du behöver, och som förväntas nå Europa under vinterhalvåret.

  • Vaccin mot Influensa
  • Pris = 300 kr/dos (kostnadsfritt för riskgrupper)
  • Influensa är en luftvägsinfektion som återkommer regelbundet, varje vintersäsong.

Fler vacciner