Vaccin mot Influensa

Årets vaccin mot influensa (säsongen 2023/2024) innehåller fyra olika influensatyper, då det kan vara flera olika utbrott under året med olika influensavirus.

  • Det är WHO som fastställer vilka varianter som ska ingå i det årliga vaccinet
  • Pris = 390 kr/dos (kostnadsfritt för riskgrupper i Stockholm under regionens årliga kampanj)
  • För de som behöver ett extra starkt skydd finns det ett högdosvaccin

Kort om sjukdomen

Influensa är en virussjukdom med hög smittsamhet som sprids mellan människor. Eftersom viruset förändras från år till år, är det svårt att undvika spridning. Vanlig influensa kallas även säsongsinfluensa. Influensa går oftast över av sig själv efter fem till sju dagar, men ibland kan den leda till följdsjukdomar som bihåleinflammation eller lunginflammation.

Typ av vaccin

Vaccinet är ett så kallat avdödat vaccin.

Säsongens vaccin innehåller följande:

  • A/Victoria/4897/2019-likt virus (A(H1N1)pdm09)
  • A/Darwin/9/2021-likt virus (A(H3N2)
  • B/Austria/1359417/2021-likt virus (linjetyp B/Victoria)
  • B/Phuket/3073/2013-likt virus (linjetyp B/Yamagata)

Influensavaccinet innehåller de viktigaste av de olika virusstammar som förväntas nå Europa under vinterhalvåret.

Observera att detta inte är samma vaccin som har gett en ökad risk för narkolepsi (sömnsjuka) hos barn och ungdomar.

Hur länge har vaccinet använts?

Vaccin av denna typ har använts sedan 1940-talet och givits i flera miljarder doser.

Skyddseffekt

Vaccinet minskar smittorisken med ca 40-60%, beroende på hur väl WHO lyckades pricka in vilka virusstammar som de trodde skulle spridas på norra respektive södra halvklotet under influensasäsongen.

Intervall och administration

Vaccinet ges i en dos, som vanligen sätts i överarmen.

Skyddslängd

Skyddet anses vara i ca 3-6 månader, och en ny spruta måste tas årligen på grund av att det är olika virusstammar som sprids varje år.

Nedsatt immunförsvar

Då vaccinet är avdödat kan även de med nedsatt immunförsvar ta detta vaccin, vilket även starkt rekommenderas på grund av att de tillhör en riskgrupp som är särskilt utsatt.

Graviditet

Gravida tillhör också en riskgrupp och rekommenderas starkt att vaccinera sig.

Biverkningar

Feber, huvudvärk samt smärta och rodnad vid insticksstället är vanliga biverkningar. Man kan inte få influensa av vaccinet. De listade biverkningarna kan upplevas som influensaliknande symtom, men dessa besvär brukar dock vara snabbt övergående.

Fler vacciner