Vaccin mot Japansk encefalit

När du vaccineras mot Japansk encefalit får du två doser innan avresa, tagna med minst sju dagars mellanrum. Efter dessa två doser har du skydd i minst ett år. En tredje dos kan du få efter ett år, och ger skydd i tio år.

Om man är över 65 år så rekommenderas man ytterligare en dos för att säkerställa långtidsskydd.

  • Effektivt skydd mot en mycket allvarlig sjukdom som sprids av myggor
  • Ingår i barnvaccinationsprogrammet i praktiskt taget hela sydostasien, där sjukdomen är vanligt förekommande
  • Pris = 1420 kr / dos

Kort om sjukdomen

  • Japansk encefalit är en virussjukdom som finns i hela Sydostasien, och som är så vanligt förekommande att vaccin ingår i nästan samtliga länders barnvaccinationsprogram
  • Sjukdomen sprids med honmyggor som framförallt sticker från sen eftermiddag till gryning, men även på skuggiga platser andra tider på dygnet
  • Endast ca 1% av de som smittas utvecklar sjukdom, men om man gör det blir man mycket svårt sjuk. Ca 1/3 dör, och av resterande som utvecklat sjukdom får 2/3 kroniska besvär och bestående skador på hjärnan.

Typ av vaccin

Vaccinet är ett så kallat avdödat vaccin och kan därför aldrig orsaka sjukdom.

Hur länge har vaccinet använts?

Ixiaro har funnits tillgängligt sedan 2009.

Skyddseffekt

Vaccinet ger ett fullgott skydd efter två doser. Därefter behövs en påfyllnad efter ett år som förlänger skyddet ytterligare tio år.

Intervall och administration

Två doser ges med sju dagars mellanrum. Tredje dosen tas efter tidigast ett år.

Vaccinet administreras som en injektion i överarmsmuskeln.

Högre ålder eller nedsatt immunförsvar

För personer som är över 65 års ålder eller har nedsatt immunförsvar rekommenderas ett intervall om helst en månad mellan de första två doserna. Att minska ner detta intervall till endast en vecka går bra, men kan minska skyddseffekten något. Det rekommenderas även att denna grupp tar ytterligare en dos två månader senare för att säkerställa bra effekt av eventuell boosterspruta om långtidsskydd eftersträvas.

Biverkningar

De vanligaste biverkningarna är smärta och rodnad kring insticksstället, huvudvärk och trötthet. Dessa biverkningar brukar gå över inom ett par dagar.

Vad händer om det har gått längre tid mellan doserna än rekommenderat?

Man behöver inte börja om med vaccineringen, utan kan fortsätta på nästa dos när det passar.

Fler vacciner