Vaccin mot kolera och turistdiarré

Drickbart vaccin som skyddar dig mot kolera och som också visat sig ge ett visst skydd mot ETEC, en bakterie som ofta är orsak till turistdiarré.

 • Skyddseffekten mot kolera ca 85% och ETEC-orsakad turistdiarré ca 67%
 • Oralt vaccin som administreras i hemmet
 • Pris = 400 kr / dos

Kort om sjukdomen

 • Kolera är en diarrésjukdom som orsakas av en bakterie. Oftast uppstår koleraepidemier i länder med dålig vatten- och avloppsrening. Smittan sprids bland annat med förorenat vatten eller med mat som inte är ordentligt tillagad
 • Turistdiarré är vanligt förekommande i stora delar av världen. I regel måste man räkna med 20-50% risk för resenärer som reser till låginkomstländer under två veckors tid. Det är även högre risk att insjukna om man tidigare har drabbats av turistdiarré

Typ av vaccin

Vaccinet är ett så kallat avdödat vaccin och kan därför aldrig orsaka sjukdom.

Hur länge har vaccinet använts?

Vaccinet har varit godkänt sedan 1991.

Skyddseffekt

Skyddseffekten mot kolera är ca 85%.

Skyddet mot turistdiarré minskar sannolikt risken för att insjukna i ETEC-orsakad sjukdom med ca 60-70%.

Intervall och administration

Det är viktigt att notera skillnaden i dosering för barn beroende på om man önskar skydda denne mot kolera eller turistdiarré.

Koleraskydd

 • För personer mellan 1-6 års ålder
  Tre doser, tagna med en veckas mellanrum mellan varje ger sex månaders skydd. Efterföljande doser som tas inom sex månader från den senast tagna dosen förlänger skyddet mot kolera med ytterligare sex månader.
 • För personer som är 6 år och äldre
  Två doser med en veckas mellanrum ger två års skydd. Efterföljande doser som tas inom två år från den senast tagna dosen förlänger skyddet mot kolera med ytterligare två år.

ETEC-skydd

 • För personer som är 1 år och äldre
  Två doser, tagna med en veckas mellanrum ger ca tre månaders skydd. Efterföljande dos som tas inom fem år ger ytterligare tre månaders skydd mot ETEC.

Detta innebär att två doser, tagna av en person som är sex år eller äldre, ger två års skydd mot kolera och samtidigt tre månaders skydd mot turistdiarré. Om skyddet mot turistdiarré behöver uppdateras inom en femårsperiod räcker det således med endast en dos Dukoral. Men om det är kolera som riskeras på resmålet och det gått mer än två år sedan senaste dosen så måste man ta två nya doser.

Dukoral är en oral lösning som administreras i hemmet, och som ska förvaras i kylskåp fram till dess att det ska beredas. För att säkerställa effekt ska man vara fastande 1 timme före och 1 timme efter administration, och gärna ta vaccinet vid läggdags.

Nedsatt immunförsvar

Dukoral kan ges till de med nedsatt immunförsvar då vaccinet är avdödat.

Biverkningar

Biverkningar från Dukoral är inte särskilt vanligt förekommande. Av de biverkningar som kan uppstå är de vanligaste illamående, ont i magen och lös avföring. Kräkningar kan även förekomma, framförallt hos barn, och vid tveksamhet huruvida barnet kunnat tillgodogöra sig vaccinet rekommenderas att kontakt tas med oss.

Kan man avvika från det rekommenderade dosintervallet?

Det beror lite på vilket skydd som avsåg, risken för smitta på resmålet och åldern på personen som vaccineras. Vi rekommenderar att ni i detta läge tar kontakt tas med oss för att diskutera just era förutsättningar.

Instruktionsfilm för användande

Fler vacciner