Vaccin mot kolera och turistdiarré

Drickbart vaccin som skyddar dig mot kolera och som sannolikt också ger ett visst skydd mot ETEC, en bakterie som ofta är orsak till turistdiarré.

  • Skyddseffekten mot kolera över 90%
  • Oralt vaccin som administreras i hemmet
  • Pris = 800 kr / dos

Kort om sjukdomen

  • Kolera är en diarrésjukdom som orsakas av en bakterie. Oftast uppstår koleraepidemier i länder med dålig vatten- och avloppsrening. Smittan sprids bland annat med förorenat vatten eller med mat som inte är ordentligt tillagad
  • Turistdiarré är vanligt förekommande i stora delar av världen. I regel måste man räkna med 20-50% risk för resenärer som reser till låginkomstländer under två veckors tid. Det är även högre risk att insjukna om man tidigare har drabbats av turistdiarré

Typ av vaccin

Vaccinet är ett så kallat levande försvagat vaccin och kan därför inte ges till gravida samt personer som på grund av sjukdom eller medicinering har ett nedsatt immunförsvar .

Hur länge har vaccinet använts?

Vaccinet har varit godkänt sedan 2022.

Skyddseffekt

Skyddseffekten mot kolera är över 90%.

Det är sannolikt att risken för att insjukna i ETEC-orsakad sjukdom minskar även med detta vaccin, i likhet med Dukoral.

Intervall och administration

  • För personer som är 2 år och äldre
    En dos ger två års skydd.

Vaxchora är en oral lösning som administreras i hemmet, och som ska förvaras i kylskåp fram till dess att det ska beredas. För att säkerställa effekt ska man vara fastande 1 timme före och 1 timme efter administration, och gärna ta vaccinet vid läggdags. Observera att vaccinet med tillhörande buffertlösning ska blandas med buteljerat vatten!

Nedsatt immunförsvar

Vaxchora kan INTE ges till de med nedsatt immunförsvar då vaccinet är levande försvagat.

Biverkningar

Biverkningar från Vaxchora är inte särskilt vanligt förekommande. Av de biverkningar som kan uppstå är de vanligaste illamående, ont i magen och lös avföring. Kräkningar kan även förekomma, framförallt hos barn, och vid tveksamhet huruvida barnet kunnat tillgodogöra sig vaccinet rekommenderas att kontakt tas med oss.

Fler vacciner