Vaccin mot meningokocker av typ B

Att vaccinera sig mot meningokocksjukdom, även kallad epidemisk hjärnhinneinflammation, är obligatoriskt för vissa resmål, exempelvis Saudiarabien under den religiösa högtiden Hajj. Då rör det sig om skydd mot varianterna ACWY (Menveo, Nimenrix). Meningokocker av typ B är dock också vanligt förekommande i hela världen och rekommenderas i alla situationer när skydd mot sjukdomen önskas.

Vilket av vaccinerna man blir rekommenderad kan dock i större utsträckning bero på hur mycket tid man har på sig innan resan, då det är svårt att veta precis vilken typ av meningokockbakterier som just nu sprids på resmålet.

 • Särskilt rekommenderat till personer under 30 års ålder
 • Vaccinet ger ett effektivt skydd mot ytterligare en vanlig variant av meningokockbakterien
 • Pris = 1550 kr / dos

Information om meningokocksjukdom

 • Meningokocksjukdom kallas även epidemisk hjärnhinneinflammation, och har ofta ett mycket snabbt förlopp. Tillståndet kan bli livshotande redan efter 24-48 timmar efter de första symtomen, och dödligheten ligger på ca 10-15%
 • Orsakas av bakterien Neisseria meningitidis. Denna bakterie kan orsaka en infektion i det membran som omger hjärnan och ryggmärgen
 • Bakterien överförs via saliv, t ex vid nysningar, pussar eller genom att använda samma bestick eller att dricka ur samma glas eller flaska
 • Personer som överlever meningokocksjukdom kan drabbas av allvarliga följder, till exempel hjärnskador och problem med nervsystemet, nedsatt hörsel, amputation av kroppsdelar och ärrbildning på huden

Typ av vaccin

Vaccinet är ett så kallat avdödat vaccin och kan därför aldrig orsaka sjukdom.

Hur länge har vaccinet använts?

Vaccin av denna typ har funnits tillgängliga sedan 2015.

Skyddseffekt

Vaccinet ger ett fullgott skydd efter att hela grundserien är tagen. Därefter behövs påfyllning vart tredje år för ett kontinuerligt skydd (se dock särskilt boosterschema för personer yngre än två år).

Intervall och administration

Följande åldersscheman kan användas:

 • >2 månaders ålder:
  0, 1, +1 månad. Därefter en booster efter minst 6 månader (ges helst mellan 12‐15 månaders ålder och absolut innan 24 månaders ålder)
 • 3‐5 månaders ålder:
  0, 2 månader. Därefter en booster efter minst 6 månader (ges helst mellan 12‐15 månaders ålder och absolut innan 24 månaders ålder)
 • 6‐11 månaders ålder:
  0, 2 månader. Därefter en booster efter minst 2 månader (tagen innan 24 månaders ålder)
 • 12-23 månaders ålder:
  0, 2 månader. Därefter en booster efter minst 2 månader (helst 1-2 år efter de första två doserna)
 • Över 2 års ålder:
  0, 1 månad

Vaccinet administreras som en injektion i överarmsmuskeln.

Mjältsjukdom eller nedsatt immunförsvar

För personer som har nedsatt immunförsvar eller saknar mjälte rekommenderas detta vaccin särskilt.

Biverkningar

De vanligaste biverkningarna är smärta och rodnad kring insticksstället, huvudvärk och trötthet. Dessa biverkningar brukar gå över inom ett par dagar.

Saknar kompatibilitet med andra vacciner mot meningokock B

Praktiskt taget alla på marknaden förekommande vacciner kan bytas ut mot andra tillverkares varianter under en vaccinationsserie och fortfarande ge samma skyddseffekt. Detta gäller dock INTE vaccinerna mot meningokock B!

Vaccinerna mot denna sjukdom (Bexsero och Trumenba) har nämligen helt olika verkningsmekanismer, vilket innebär att om man påbörjat en vaccinationsserie med ett av vaccinen måste man slutföra serien med samma vaccin.

Fler vacciner