Vaccin mot meningokocker av typ ACWY

Meningokocksjukdom, även kallad epidemisk hjärnhinneinflammation, är obligatorisk för vissa resmål, exempelvis Saudiarabien under den religiösa högtiden Hajj.

Det finns flera olika vacciner mot sjukdomen. Vilket av dem man blir rekommenderad beror bland annat på vilka typer av meningokockbakterier som är vanliga på resmålet.

 • Särskilt rekommenderat till personer under 30 års ålder
 • Vaccinet ger ett effektivt skydd mot de vanligast förekommande varianterna
 • Pris = 830 kr / dos

Kort om meningokocksjukdom

 • Meningokocksjukdom kallas även epidemisk hjärnhinneinflammation, och har ofta ett mycket snabbt förlopp. Tillståndet kan bli livshotande redan efter 24-48 timmar efter de första symtomen, och dödligheten ligger på ca 10-15%
 • Orsakas av bakterien Neisseria meningitidis. Denna bakterie kan orsaka en infektion i det membran som omger hjärnan och ryggmärgen
 • Bakterien överförs via saliv, t ex vid nysningar, pussar eller genom att använda samma bestick eller att dricka ur samma glas eller flaska
 • Personer som överlever meningokocksjukdom kan drabbas av allvarliga följder, till exempel hjärnskador och problem med nervsystemet, nedsatt hörsel, amputation av kroppsdelar och ärrbildning på huden

Typ av vaccin

Vaccinet är ett så kallat avdödat vaccin och kan därför aldrig orsaka sjukdom.

Hur länge har vaccinet använts?

Vaccin av denna typ har funnits tillgängliga sedan 2005.

Skyddseffekt

Vaccinet ger ett fullgott skydd efter en dos. Därefter behövs en påfyllnad vart femte år för ett kontinuerligt skydd.

Intervall och administration

Följande åldersscheman kan användas:

 • 6v‐6 mån: 0, 2 mån, + en booster vid 12 mån ålder
 • 6‐12 mån: 1 dos, + en booster tidigast vid 12 mån ålder, och minst 2 mån efer senaste dos
 • >12 mån: 1 dos

Booster vid förhöjd risk, även till Hajj:

 • Om den första dosen är tagen innan sju års ålder rekommenderar vi att man fyller på med en dos efter tre år om risk kvarstår, annars efter 5 år

Vaccinet administreras som en injektion i överarmsmuskeln.

Mjältsjukdom eller nedsatt immunförsvar

För personer som har nedsatt immunförsvar eller saknar mjälte rekommenderas detta vaccin särskilt.

Biverkningar

De vanligaste biverkningarna är smärta och rodnad kring insticksstället, huvudvärk och trötthet. Dessa biverkningar brukar gå över inom ett par dagar.

Fler vacciner