Vaccin mot Polio (Imovax Polio)

Detta vaccin kan ges om man inte erhållit ett grundskydd som barn.

Om du på grund av medicinering eller behandling räknas som ovaccinerad mot polio och är tvingad att börja om, alternativt om man behöver påfyllning av enbart polio.

  • Vaccin mot Polio (Imovax Polio)
  • Ges om du inte erhållit ett grundskydd som barn
  • Pris = 300 kr / dos

Ingår i barnvaccinationsprogrammet

I det nuvarande vaccinationsprogrammet ges vaccin mot polio tillsammans med de andra vaccinationerna som rekommenderas vid 3, 5 och 12 månaders ålder. Påfyllnadsdos vid 5 års ålder ges tillsammans med vaccin mot difteri, stelkramp och kikhosta.

Vid resor till länder där polio förekommer bör barn vara grundvaccinerade innan resan och vuxna fylla på skyddet med en femte dos av poliovaccin om det har gått tio år sedan den senaste dosen. Spädbarn bör vara primärvaccinerade med två doser enligt vaccinationsschemat eller med tre doser enligt påskyndat schema om resan ska ske före 5 månaders ålder.

WHO har utfärdat tillfälliga rekommendationer för länder som utgör en risk för internationell smittspridning. Enligt dessa bör alla resenärer som vistats längre än fyra veckor i riskländer ha fått poliovaccin 4 veckor till 12 månader innan de lämnar landet. Rekommendationerna ses över var tredje månad.

Skyddseffekt

Skyddet mot polio beräknas efter totalt fem doser (inklusive de fyra som togs i barnvaccinationsprogrammet) vara livslångt. Om du inte har fått ett skydd via barnvaccinationsprogrammet kan du läsa mer om hur man grundvaccinerar här (kommer snart).

Intervall och administration

Vaccinet ges i en dos, och administreras vanligen i en överarm.

Nedsatt immunförsvar

Detta vaccin kan ges även till dig som av någon anledning har nedsatt immunförsvar då vaccinet är avdödat.

Graviditet

Vaccinet går bra att ta under graviditet eftersom det är ett avdödat vaccin och således inte medför ökad risk för fostret.

Biverkningar

De vanligaste biverkningarna är smärta och rodnad kring insticksstället, huvudvärk och trötthet. Dessa biverkningar brukar gå över inom ett par dagar.

Fler vacciner