Vaccin mot Rabies (Rabipur, Verorab)

Du vaccineras inledningsvis mot rabies vid två tillfällen.

För att ha ett bra skydd på resan bör du få den första dosen minst en månad före avresa.

Därefter tar man den andra dosen en vecka efter den första. Efter den andra dosen har du ett grundskydd mot rabies.

Men om man har blivit slickad i ett sår eller biten och det finns minsta risk att man har smittats måste man få ytterligare behandling och omedelbart söka vård.

  • Vaccin mot Rabies (Rabipur, Verorab)
  • Pris = 980 kr / dos
  • Sök omedelbar vård vid smitta

Fler vacciner