Vaccin mot RS-virus (Arexvy)

  • Bra skyddseffekt mot både lindrig- och allvarlig RS-virusinfektion
  • Rekommenderas från 60 års ålder
  • Pris = 1895 kr / dos

Kort om sjukdomen

  • Virusinfektion som orsakar luftvägssymtom liknande förkylning och influensa med risk för allvarligt förlopp särskilt hos små barn, äldre, de med underliggande kronisk sjukdom eller personer med nedsatt immunförsvar
  • Sprids framförallt under vinterhalvåret med allvarliga utbrott vartannat år
  • Tidigare RS-virusinfektion förhindrar inte att man drabbas igen
  • Effektiv läkemedelsbehandling saknas

Typ av vaccin

Arexvy är ett så kallat avdödat vaccin och kan därför aldrig orsaka RS-virusinfektion.

Hur länge har vaccinet använts

Arexvy fick godkännande från Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) under 2023 och finns sedan hösten 2023 tillgängligt i Sverige.

Skyddseffekt

I studierna som låg till grund för Arexvys godkännande sågs en skyddseffekt under första RSV-säsongen om ca 83% mot infektion i de nedre luftvägarna och upp till 95% skyddseffekt för personer med samsjukliga tillstånd.

Intervall och administration

Utifrån den kunskap vi har i dagsläget så ges Arexvy vid ett tillfälle. Ytterligare doser kan komma att behövas längre fram, men ännu saknas riktlinjer kring detta. Möjligen kan det bli aktuellt med upprepade doser precis som för influensavaccinet.

Vaccinet ges som en injektion i överarmen.

Nedsatt immunförsvar

Då vaccinet är avdödat kan det ges även till de med ett nedsatt immunförsvar.

Biverkningar

De vanligaste biverkningarna är smärta och rodnad kring insticksstället, huvudvärk och trötthet. Dessa biverkningar brukar gå över inom ett par dagar.

Fler vacciner