Vaccin mot TBE för barn (FSME, Encepur)

Vaccinet skyddar mot fästingburen encefalit (tick-borne encephalitis eller TBE), som sprids av fästingar. Sjukdomen kallas också för fästingburen hjärninflammation.

Vaccinet finns även i vuxendos. Barndos ges från 1 års ålder för bägge vaccinerna, upp till 16 års ålder för FSME, samt upp till 12 års ålder för Encepur.

 • Att vaccinera sig är det enda sättet att skydda sig mot TBE
 • Det krävs ett flertal sprutor för att erhålla ett långvarigt skydd
 • Pris = 390 kr / dos

Kort om sjukdomen

 • TBE är en fästingburen virussjukdom som förekommer främst i Svealand och Götaland, med högst förekomst i skärgårdsområdet samt i länderna runt Östersjön och vidare österut. Sjukdomen är även vanligt förekommande i centrala Europa
 • Det finns stor risk för bestående men efter genomgången infektion. Idag finns det inget botemedel mot TBE
 • Ett ökande antal personer smittas varje år i Sverige (år 2013: 209 st, år 2018: 385 st, år 2023: 600 st), och av dem är det ca 10% som blir svårt och kroniskt sjuka med symtom som förlamningar, personlighetsstörningar och personlighetsförändringar samt kronisk trötthet och koncentrationssvårigheter
 • TBE-vaccinet kallas ofta för fästingvaccin. Men kom ihåg att TBE-vaccinet inte skyddar mot fästingar eller hindrar fästingen från att fästa sig på huden. Den skyddar dig bara från att utveckla sjukdomen

TBE förväxlas väldigt ofta med den vanligaste fästingburna sjukdomen; borrelia

 • Man kan inte vaccinera sig mot borrelia, till skillnad från TBE
 • Däremot kan man oftast behandla borrelia med antibiotika, till skillnad från TBE som är obotlig

Typ av vaccin

Vaccinet är ett så kallat avdödat vaccin och kan därför aldrig orsaka sjukdom.

Hur länge har vaccinet använts?

Vaccin har funnits tillgängligt sedan 1976.

Skyddseffekt

Två veckor efter andra dosen har 90% skydd mot TBE. Efter tre doser enligt ordinarie vaccinationsschema har nästintill 100% av de vaccinerade skydd.

Personer med nedsatt immunförsvar har visat ett sämre svar på vaccination vid det ordinarie dosschemat, och rekommenderas därför att ta de första vaccinationerna enligt ett snabbschema som innefattar fyra doser för att säkerställa ett gott skydd.

Dosintervall och administration

Barn från 1 års ålder:

 • Dos 1 och 2 tas med en månads mellanrum, sedan tas dos 3 till nästkommande säsong. Man tar sin första påfyllnadsspruta efter 3 år, och fortsätter sedan fylla på med en påfyllnadsspruta var 5e år.

Barn med nedsatt immunförsvar:

 • Dos 2 tas sju dagar efter första sprutan och 14 dagar efter dos 2 kan man ta dos 3. Dos 4 tas nästkommande säsong. Efter tre år tas den första påfyllnadssprutan, sedan fortsätter man fylla på med en påfyllnadsspruta var femte år.

Vad händer om det har gått längre tid mellan doserna än rekommenderat?

Du behöver inte börja om med vaccineringen, utan kan fortsätta när det passar. Observera dock att du inte kan vara säker på kvarstående skydd om det går för lång tid.

Nedsatt immunförsvar

Nedsatt immunförsvar är inget hinder för vaccinationen, men du kan behöva ta dina vaccinationer enligt ett annat dosschema för att säkerställa skydd.

Biverkningar

Den vanligaste biverkningen är smärta och rodnad kring insticksstället. Vissa kan uppleva trötthet och huvudvärk. Symtomen går över efter några dagar.

Skillnad på FSME och Encepur

FSME och Encepur är likvärdiga avseende skyddseffekt och kan bytas ut mot varandra.

Fler vacciner