Tuberkulintestet kan vara ett av flera steg för att undersöka om man har TBC.

Testet kan visa om man någon gång kommit i kontakt med TBC-sjuka och då blivit smittad. Med testet kan man också få veta om man har blivit vaccinerad mot TBC.

Om tuberkulinprovet inte visar någon reaktion tyder det oftast på att man inte är smittad.

  • Tuberkulintest (PPD) för att visa om du är smittad av TBC
  • Pris = 500 kr/dos
  • Ingen reaktion tyder oftast på att du inte är smittad

Fler vacciner