Tuberkulintestet kan vara ett av flera steg för att undersöka om man har TBC.

Testet kan visa om man någon gång kommit i kontakt med TBC-sjuka och då blivit smittad. Med testet kan man också få veta om man har blivit vaccinerad mot TBC.

Om tuberkulinprovet inte visar någon reaktion tyder det oftast på att man inte är smittad.

  • Tuberkulintest (PPD) för att visa om du är smittad av TBC
  • Pris = 650 kr / dos
  • Ingen reaktion tyder oftast på att du inte är smittad

Administration och avläsning

PPD är ett test som också kallas för Mantoux-test eller Tuberculosis Skin Test på engelska. Det går till så att en liten mängd av av renat protein-derivat injiceras i huden på underarmens ovansida.

Resultatet kontrollerar man efter 48-72 timmar genom att granska och mäta om det blivit någon lokal reaktion på injektionsstället. Vänligen kontrollera att mottagningen är öppen inom det aktuella tidsfönstret så att avläsning kan ske!

I normalfallet testar man inte barn under 6 år, förutsatt att de inte riskerar ha utsatts för tuberkulos-smitta. Ett positivt test kan peka på att man vara bärare av tuberkulosbakterier, mykobakterier eller att man tidigare blivit tuberkulosvaccinerad (dvs fått BCG-vaccin).

Fler vacciner