Vaccin mot Tuberkulosvaccin (BCG)

Det finns bara ett vaccin mot TBC. Det kallas för BCG-vaccin, som står för Bacillus Calmette-Guérin-vaccin.

Innan man vaccinerar med detta vaccin så kan det finnas anledning att först undersöka om man redan har antikroppar. Det görs genom att man sätter en så kallad PPD (Purified Protein Derivate) på vänster underarms ovansida. Om detta test utfaller negativt kan man gå vidare och administrera själva vaccinet. Det är dock inte alltid som det verkligen blir aktuellt att vaccinera, och vi rekommenderar att man tar kontakt med oss i förväg för att diskutera behovet.

Efter vaccination med BCG ser man ofta en rad helt normala reaktioner:

  • Först en lätt rodnad kring stickstället på överarmen.
  • Efter två till fyra veckor en liten förhårdnad, eventuellt lymfkörtelsvullnad.
  • Ytterligare några veckor senare uppstår ibland ett vätskande sår som kan ta tid att läka. Såret ska hållas torrt, men gärna täckas med ett luftigt förband.
  • Vaccin mot Tuberkulosvaccin (BCG)
  • Pris = 1600 kr / dos (OBS! Beställningsvara!)
  • Vanligt med en rad reaktioner i upptill 4-6 veckor efter vaccinationstillfället

Fler vacciner