Vaccin mot Tuberkulosvaccin (BCG)

Det finns bara ett vaccin mot tbc. Det kallas för BCG-vaccin, som står för Bacillus Calmette-Guérin-vaccin.

Efter vaccination med BCG ser man ofta en rad helt normala reaktioner:

  • Först en lätt rodnad kring stickstället på överarmen.
  • Efter två till fyra veckor en liten förhårdnad, eventuellt lymfkörtelsvullnad.
  • Ytterligare några veckor senare uppstår ibland ett vätskande sår som kan ta tid att läka. Såret ska hållas torrt, men gärna täckas med ett luftigt förband.
  • Vaccin mot Tuberkulosvaccin (BCG)
  • Pris = 530 kr / dos
  • Vanligt med en rad reaktioner i upptill 4-6 veckor efter vaccinationstillfället

Fler vacciner