Vaccin mot vattkoppor

Detta vaccin ges till barn över 9 månaders ålder, till ungdomar samt vuxna upp till 49 års ålder. Om man är äldre och är säker på att man inte haft vattkoppor, och inte heller har egna barn som haft sjukdomen, så kan man vaccinera sig med bältrosvaccinet Zostavax istället. Det är egentligen samma sak, fast anpassat för det sämre antikroppssvar som en äldre persons immunförsvar kan åstadkomma.

Vaccinet ger dig ett långvarigt skydd mot vattkoppor. Då den sjukdomen kan ge upphov till kraftiga och plågsamma besvär är det fördelaktigt att se till att barnen erhåller ett tidigt skydd. Dessutom minskar risken för bältros kraftigt om man väljer att vaccinera sig istället för att genomlida sjukdomen.

 • Vattkoppsvaccinet kan skydda även om det ges upp till 72 timmar efter exponering
 • Du rekommenderas 2 doser med minst 4-8 veckors mellanrum, men helst 1 år mellan doserna
 • Pris = 810 kr / dos

Kort om sjukdomen

 • Vattkoppor är en av våra vanligaste sjukdomar. Över 99% av alla svenskar har haft sjukdomen, och många utan att ens ha märkt det. Sjukdomen smittar redan innan man märker att man har blivit sjuk, och därför kan en hel förskolegrupp eller skolklass lätt få vattkoppor
 • Vattkoppor och bältros orsakas av samma virus, varicella zoster. Viruset är mycket smittsamt och sprids i luften när man hostar, nyser och andas
 • Vattkoppor är inte en ofarlig sjukdom! Tvärtom kan den ge upphov till svåra infektioner, hjärnhinneinflammationer samt även fosterskador om mamman smittas under graviditeten

Vattkoppor och bältros

När man smittas första gången får man vattkoppor. Ett virus fångas för det mesta upp av känselnerverna och förs in till nervstrukturerna nära ryggmärgen. Där ligger sedan viruset under resten av livet. Viruset kan senare vakna och återaktiveras, och leda till bältros. Oftast sker inte det förrän i femtioårsåldern eller senare, men många får av olika anledningar bältros långt tidigare.

Vaccination mot vattkoppor minskar risken att få bältros senare i livet med upptill 80% jämfört med genomgången sjukdom.

Vaccin som postexponerings-profylax

Vaccin mot vattkoppor kan ges inom 72h från misstänkt smitta och kan då eventuellt förhindra utbrott alternativt minska sjukdomens svårighetsgrad.

Skydd från mamman

Barn som föds av mammor som har haft vattkoppor tidigare i livet eller vaccinerat sig får antikroppar från mamman under slutet av graviditeten. Antikropparna ger spädbarnet ett visst skydd mot vattkoppsinfektion upp till cirka sex månaders ålder.

Typ av vaccin

Vattkoppsvaccinet är ett levande försvagat vaccin. I Sverige finns det två godkända vacciner; Varivax samt Varilrix. Dessa anses vara likvärdiga.

Skyddseffekt

Efter första dosen erhålls 82% skydd och efter två doser ökar det ytterligare till 98%.

Intervall och administration

Vaccinet ges i två doser. Det måste minst gå fyra veckor mellan doserna men vi rekommenderar att man väntar ett år. Vaccinet administreras vanligen i en överarm, men för barn under två års ålder kan man ge det i låret istället.

Nedsatt immunförsvar

Detta vaccin kan inte ges till personer med nedsatt immunförsvar då det är ett levande försvagat vaccin.

Graviditet

Vaccinet går inte att ta under graviditeten, och man ska inte heller bli gravid en månad efter vaccinationen.

Biverkningar

De vanligaste biverkningarna uppträder inom 7-14 dagar och innefattar smärta och rodnad kring insticksstället, feber, huvudvärk och trötthet. Dessa besvär brukar gå över inom ett par dagar.

Ca 5% får även röda vattkoppsliknande blåsor i närheten av injektionsstället eller på andra ställen på kroppen. Vanligen endast 2–5 blåsor.

 • Blåsor inom 14 dagar efter vaccination
  • Om utbredda blåsor uppträder inom denna tidsperiod är det mer sannolikt en smitta som orsakats av ett vilt virus och har ingen koppling till vaccinationen
 • Blåsor inom 15-42 dygn efter vaccination
  • Om utslagen uppträder inom denna tidsperiod kan de vara orsakade av vaccinviruset självt. Dessa blåsor är inte smittsamma, generellt sett, och ett tecken på att vaccinationen varit framgångsrik. Avsaknad av ”biverknings-blåsor” betyder dock inte att skydd saknas!
 • Blåsor efter mer än sex veckor efter vaccination
  • Har barnet fått vattkoppsliknande blåsor som uppträder efter mer än sex veckor, så betyder det sannolikt att vaccinet inte haft någon effekt och att barnet därmed insjuknat i vattkoppor på grund av erhållen smitta från förskola eller liknande

Fler vacciner