Vaccinationer i Oceanien

Här hittar du information om vilka vacciner som rekommenderas för resor till Oceanien.

Landsspecifika rekommendationer

Informationen på denna sida syftar endast till att ge en övergripande bild. För mer specifika och landsanpassade rekommendationer, klicka på respektive resmål längst ned. Då kommer du till vår Prisguide, som ger dig ett beräknat pris på alla vacciner du kommer att behöva innan avresa.

Generella rekommendationer

  • Grundskydd (se över ditt skydd mot stelkramp, difteri, kikhosta samt mässling)
  • Hepatit A+B
  • Turistdiarré

Eventuellt:

  • Japansk encefalit
  • Meningokocker
  • Denguefeber

Vaccinationer till Oceanien

Oceanien är ett område som är populärt att resa till, framför allt Australien och beroende på vart du ska och om du tillhör en riskgrupp eller inte så är rekommendationerna för vaccinering olika. Det finns dock ett flertal infektionssjukdomar som man ska vara uppmärksam på när man reser till Oceanien. Många av dem sprids med mygg och med förorenat vatten.